Rektor mianował honorowych Ambasadorów SGH

zdjęcie - kobiety i mężczyźni w sytuacji oficjalnej pozujący do zdjęcia

Nieocenionym wsparciem w działaniach budujących opiniotwórczość i markę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na różnorodnych forach i na arenie międzynarodowej są działania osób o doskonałej opinii i wysokich osiągnięciach, cieszących się szacunkiem i zaufaniem w swoich środowiskach, jednocześnie związanych z uczelnią. Honorowi Ambasadorzy SGH – bo o nich mowa – zostali po raz pierwszy mianowani przez rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka podczas tegorocznego Święta SGH, 8 czerwca 2022 r. 

W gronie zaproszonych do współpracy osób znaleźli się: Iwona Duda, prezes PKO Banku Polskiego, Lidia Filus, profesor matematyki i kierownik Katedry Matematyki na Northeastern Illinois University, Chicago, Marcin Kacperczyk – profesor finansów w Imperial College Business School, Andrzej Skrzypacz, profesor ekonomii Theodore J. Kreps w Stanford Graduate School of Business, Paweł Tynel, Partner, COO w EY Polska, Jan Werner, profesor ekonomii na University of Minnesota.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Honorowych Ambasadorów SGH na naszym kanale na YT.

Zadaniem Honorowych Ambasadorów  SGH jest  wsparcie promowania dorobku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w środowiskach, w których działają, jak również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

honorowi ambasadorzy SGH - grafika informacyjna

Powołanie Honorowych Ambasadorów SGH jest kolejnym krokiem milowym współpracy naszej uczelni z otoczeniem – partnerami akademickimi, biznesowymi, instytucjonalnymi. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od pokoleń kształtuje liderów polskiego życia gospodarczego, jest wiodącym ośrodkiem naukowym i eksperckim – mówi rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Sylwetki Ambasadorów SGH

zdjęcie na Auli Głównej

Iwona Duda – honorowy Ambasador SGH
 
Iwona Duda jest prezesem zarządu PKO Banku Polskiego, wcześniej pełniła funkcję prezesa zarządu Alior Bank S.A.  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Menedżerka, ekonomistka z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. 

Pełniła funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

zdjęcie na Auli Głównej

Prof. Lidia Filus – honorowy Ambasador SGH 
 
Lidia Filus jest profesorem matematyki i kierownikiem Katedry Matematyk ina Northeastern Illinois University, Chicago. W latach 1971-1982 pracowała w SGH jako instruktor a potem asystent. W swojej karierze naukowej pełniła wiele funkcji zarówno akademickich jak i organizacyjnych. Współpracowała z wieloma prestiżowymi uniwersytetami jako visiting professor. Jest autorką lub współautorką wielu książek i artykułów naukowych, publikowanych w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach. W kilku z nich pełni funkcję edytora. Lidia Filus kontynuuje swoją współpracę z SGH otaczając opieką pracowników naukowych uczelni w ramach wizyt naukowych w NIU, Chicago. Była partnerem SGH w  projekcie Młodzi Projektują Zarządzanie. Wielu pracowników SGH odbyło wówczas staże naukowe w Chicago. Promuje także pracowników uczelni, realizując wspólne badania. 

Marcin Kacperczyk

Prof. Marcin Kacperczyk – honorowy Ambasador SGH

Marcin Kacperczyk jest profesorem finansów w Imperial College Business School. Jego badania dotyczą przede wszystkim wpływu prywatnych informacji na rynki finansowe. Wyniki swoich badań publikuje w prestiżowych czasopismach np.  Econometrica, Journal of Finance i Quarterly Journal of Economics. Posiada bogate doświadczenie zarówno na gruncie naukowym jak i praktycznym. Jako visiting professor współpracuje z wieloma światowej rangi uniwersytetami (np. New York, Bocconi, British Columbia). Pełni funkcje doradcze w instytucjach takich jak: European Finance Association i European Central Bank. Jest edytorem prestiżowych, międzynarodowych czasopism naukowych: Review of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis; Review of Finance (2014–2019); Review of Financial Studies (2013–2016); Management Science; Financial Management. Jest także autorem wielu publikacji naukowych, w tym artykułów i książek publikowanych w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach. Marcin Kacperczyk jest absolwentem SGH. Od 2021 r. zasiada w Radzie Uczelni SGH.

pof. Andrzej Skrzypacz

Prof. Andrzej Skrzypacz  – honorowy Ambasador SGH

Andrzej Skrzypacz jest profesorem ekonomii Theodore J. Kreps w Stanford Graduate School of Business. Zajmuje się teorią mikroekonomii oraz specjalizuje się w analizach rynku, dynamiki gospodarczej i zmowy. Jego obecne projekty badawcze obejmują analizę aukcji, terminy transakcji rynkowych oraz zachęty dynamiczne.  

Prof. Skrzypacz jest absolwentem studiów licencjackich i magisterskich na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na University of Rochester. Niedługo potem został wybrany na członka Towarzystwa Ekonometrycznego w USA. W trakcie swojej kariery był m.in. współredaktorem „American Economic Review” i zastępcą redaktora w „Rand Journal of Economics”. 
Dorobek naukowy profesora Skrzypacza, liczne publikacje oraz wyróżnienia, należą do jednych z najbardziej znamienitych wśród absolwentów ostatnich dekad. 

zdjęcie na Auli Głównej

Paweł Tynel – honorowy Ambasador SGH 

Paweł Tynel jest Partnerem i COO EY Polska – firmie założycielskiej Klubu Partnerów SGH, która już od ponad 24 lat współpracuje z naszą uczelnią. Jest również  absolwentem SGH. Doświadczony lider w zakresie pomocy publicznej i zachęt inwestycyjnych  oraz prace B+R. Entuzjasta wdrażania nowych technologii.. Aktywnie zaangażowany w negocjowanie i pozyskiwanie inwestorów planujących nowe przedsięwzięcia. Koncentruje się na ciągłych usprawnieniach i kwestionowaniu status-quo w organizacji w celu kreowania wartości dodanej i wdrażaniu nowych rozwiązań oraz usług. 

zdjęcie na Auli Głównej

Prof. Jan Werner –  honorowy Ambasador SGH 

Jan Werner zajmuje stanowisko profesora Ekonomii na University of Minnesota. W swojej wieloletniej karierze naukowej wielokrotnie współpracował z profesorami i nauczycielami akademickimi z SGH, promując ich badania i dorobek naukowy zarówno w Polsce jak i USA. Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Wspólnie z pracownikami SGH realizował wiele projektów naukowych, organizował także seminaria i konferencje naukowe (np. NBP Summer Workshop). Profesor Werner pełni funkcję edytora w kilku prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak : Mathematics and Financial Economics, Annals of Finance, Central European Journal of Economic Modeling and Econometrics. Jest także profesorem wizytującym na kilku prestiżowych uniwersytetach np. University of Bonn.