Rada Przedsiębiorców SGH – inauguracja działalności

grupa osób siedzi w sali konferencyjnej

5 lipca br. podczas uroczystego spotkania w Sali Senatu swoją działalność zainaugurowała Rada Przedsiębiorców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nominacje członkom Rady wręczył rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, oraz prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH. Powołanych zostało 13 przedsiębiorców, którzy swoim doświadczeniem będą wspierać SGH w budowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Powołanie członków Rady Przedsiębiorców SGH  

Rada Przedsiębiorców SGH działa jako ciało opiniodawczo-konsultacyjne rektora w sprawach rozwoju przedsiębiorczości w SGH i poza nią. Zadaniem Rady jest wspieranie projektów powstających w SGH oraz integracja środowiska przedsiębiorczych studentów, doktorantów i absolwentów. Do Rady powołano przedsiębiorców, którzy są gotowi wspierać kolejne pokolenie studentów w wejściu na ścieżkę biznesu. Są oni również absolwentami SGH, którzy chcą wspierać swą dawną uczelnię w rozwijaniu tego kluczowego obszaru.

Inauguracja prac Rady Przedsiębiorców SGH  

Jednym z pierwszych działań Rady Przedsiębiorców SGH będzie ocena modeli biznesowych, które zostały nadesłane w ramach IV edycji konkursu Canvas Challenge im. Jana Dmochowskiego na najlepsze modele biznesowe wykonane w metodyce Canvas. Do wygrania jest pula nagród w wysokości 5000 zł, które mogą posłużyć do rozpoczęcia prac nad projektem. Równie istotne co nagroda pieniężna jest wsparcie merytoryczne oraz włączenie do ekosystemu startupowego SGH, które pozwoli laureatom konkursu zbliżyć się do wcielenia swojej wizji w życie.

Zwycięzcy poprzedniej edycji Canvas Challenge im. Jana Dmochowskiego

kobieta i mężczyzna

Rada Przedsiębiorców SGH powstała jako część Klubu Przedsiębiorców SGH, do którego przystąpić może osoba związana z SGH. Warunkiem koniecznym jest posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia własnej działalności. Swoim doświadczeniem członkowie Klubu Przedsiębiorców dzielą się ze studentami, przekazując historię sukcesów i porażek, które pozwoliły im osiągnąć sukces w biznesie. Historię przedsiębiorców można znaleźć na platformie YouTube SGH Warsaw School of Economics. Link do playlisty na YT z wywiadami z przedsiębiorcami.

Celem tworzenia społeczności przedsiębiorczej jest promowanie postaw przedsiębiorczych polegających nie tylko na zakładaniu własnej działalności. Przedsiębiorczość stanowi pewnego rodzaju sposób myślenia i działania. Wdrażanie jej zasad w życiu pozwala dostosowywać się do zmieniających się warunków i wykorzystywać pojawiające się szanse w pełniejszy sposób. Klub Przedsiębiorców organizuje spotkania inspiracyjne oraz warsztaty merytoryczne z zakresu przedsiębiorczości, na które serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie.