Porozumienie o współpracy pomiędzy SGH i Fundacją Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

dwóch mężczyzn podeje sobie ręce po podpisaniu umowy

30 sierpnia br. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Fundacja Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce zawały porozumienie o współpracy w duchu odpowiedzialności za rozwój edukacji menedżerskiej oraz zacieśnieniu współpracy pomiędzy środowiskiem biznesowym i naukowym.

Strony porozumienia ustaliły, że będą współpracować m.in. przy organizacji konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń, w zakresie tworzenia i realizacji projektów, badań i raportów, organizacji praktyk studenckich dla studentów SGH, a także przygotowywania publikacji oraz wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach.

„Współpraca SGH z Fundacją Amerykańskiej Izby Handlowej będzie elementem umacniania naszej pozycji międzynarodowej. Wspólne inicjatywy pozwolą na dalszy rozwój kontaktów z partnerami amerykańskimi” – powiedział prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

„Zbliżenie nauki i biznesu jest dla naszej uczelni ogromnie ważne. Dzięki partnerstwu na linii akademia biznes naukowcy, a dzięki nim także studenci, uzyskują lepsze rozpoznanie zachowania firm i zjawisk rynkowych, a kontakt z biznesem zawsze jest inspiracją do nowych tematów badawczych niepodejmowanych dotąd przez naukowców” – wskazała dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH, dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH.

„To ważny krok zarówno dla Amerykańskiej Izby Handlowej, jak i dla SGH. Oczywiście, mieliśmy już pewne stopnie komunikacji i zalążki współpracy, ale dzisiejsze porozumienie daje impuls dla głębszej współpracy w zakresie stypendiów dla studentów, ścieżki kariery i pracy dla absolwentów, ale też współpracy w zakresie badań nad kwestiami ekonomicznymi, inwestycjami polskimi w Stanach Zjednoczonych czy amerykańskimi w Polsce. Moim zdaniem to są bardzo dobre ramy dla dalszej współpracy – powiedział prezes zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Housh. – Na świecie jest coraz więcej konkurencyjności. Potrzebna jest bliższa współpraca między uczelniami i biznesem. Jedna i druga strona musi rozumieć, co jest potrzebne, żeby osiągnąć sukces w dzisiejszych czasach".

Porozumienie, które weszło w życie z dniem podpisania, będzie obowiązywało do 31 sierpnia 2024 roku.

grupa osób stojąca w gabinecie