Porozumienie o współpracy między SGH a Stowarzyszeniem Network PL

grupa osób stoi w gabinecie na tle flagi Polski, UE oraz SGH

12 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Network PL. Celem współpracy jest promocja wiedzy o integracji europejskiej przez członków Stowarzyszenia, w tym m.in. absolwentów naszej uczelni. SGH i Network PL będą współpracować w zakresie działań integrujących absolwentów SGH, pracujących w instytucjach Unii Europejskiej z ich Alma Mater oraz promocji wiedzy o integracji europejskiej w SGH w celu wzmocnienia polskiego potencjału kadrowego w instytucjach unijnych.

Porozumienie obejmuje także współpracę w zakresie organizacji spotkań z polskimi pracownikami instytucji UE w SGH, promowania i informowania o ofercie studiów wszystkich poziomów, w tym podyplomowych i MBA wśród członków Network PL, promowania działalności i celów statutowych tego stowarzyszenia wśród studentów i absolwentów SGH oraz współpracę w zakresie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych członków Network PL.

„Cieszy mnie nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Network PL. Wielu naszych absolwentów, którzy otrzymali w SGH bardzo solidne wykształcenie, decyduje się na karierę w instytucjach unijnych. To dla nas zaszczyt, że nasi absolwenci, naukowcy i eksperci bez trudu odnajdują się na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej, jak teraz w Parlamencie Europejskim, a kiedyś w Komisji Europejskiej prof. Danuta Huebner. To jest powód do chluby” – wskazał rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

dwóch mężczyzn siedzi przy stole po podpisaniu dokumentów

„Nawiązanie współpracy pomiędzy SGH i Network PL jest bardzo ważnym krokiem w kierunku jeszcze skuteczniejszej promocji Unii Europejskiej pośród młodych osób oraz do zachęcania ich do wybory kariery w unijnych instytucjach. Jako Polak pracujący w Komisji Europejskiej i prezes Stowarzyszenia Network PL, zrzeszającego Polaków pracujących w międzynarodowych instytucjach, wiem, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu reprezentacji naszego kraju na wszystkich szczeblach. Mam głęboką nadzieję, że nasze porozumienie przyczyni się do wzmocnienia zainteresowania tą ścieżką kariery i zaowocuje pojawieniem się absolwentów SGH pośród wiodących urzędników Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego” – powiedział prezes zarządu Stowarzyszenia Network PL Maciej Szymański.

Do współpracy podjętej na podstawie niniejszego porozumienia Szkołę Główną Handlową w Warszawie będzie reprezentowała pełnomocniczka rektora ds. współpracy z UE dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, a Stowarzyszenie Network PL  –sekretarz zarządu Andrzej Lisiecki-Żurowski.

„Stowarzyszenie Network PL skupia m.in. absolwentów SGH. Utrzymywanie kontaktów z nimi to coś więcej niż tradycja  –  to wzmocnienie kapitału społecznego uczelni, budowa relacji na zaufaniu. Kapitał społeczny, wspólne wartości i zaufanie umożliwiają współpracę z instytucjami europejskimi i podmiotami gospodarczymi” – zaznaczyła prof. Molęda-Zdziech.

dwóch mężczyzn stoi i podaje sobie ręce po podpisaniu umowy

Network PL jest stowarzyszeniem polskich pracowników organizacji międzynarodowych. Poprzez integrację i umacnianie więzi między Polakami, wspiera rodaków związanych lub chcących związać swoje profesjonalne życie z instytucjami międzynarodowymi. Na poziomie UE, Network PL zamierza proaktywnie współtworzyć nowoczesną europejską służbę publiczną działającą w interesie obywateli UE. Więcej informacji na www.network-pl.org.

Radę programową Network PL, której misją jest wspieranie Stowarzyszenia w kwestii kierunków jego strategicznego rozwoju, tworzą: profesor Danuta Huebner – pierwsza polska komisarz UE ds. handlu (2004 r.) oraz ds. polityki regionalnej (2004-2009), minister odpowiedzialna za proces akcesji Polski do UE, absolwentka SGH i wykładowczyni tej uczelni, Jarosław Pietras – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce w okresie od 2016 do 2021 r., a w latach 2012-2016 stały przedstawiciel RP przy UE, Grzegorz Tobiszowski – poseł PE, członek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) oraz Agnieszka Walter-Drop – dyrektor generalna ds. logistyki i tłumaczeń ustnych konferencji w PE.