Najzdrowsze miasto w Polsce? Ogłoszono Indeks Zdrowych Miast

grafika pokazująca Indeks Zielonych Miast

Opole jest liderem w obszarze zdrowia, Białystok najlepiej dba o edukację mieszkańców, Sopot o środowisko naturalne, a Warszawa to miasto, w którym żyje się najzdrowiej - wynika z Indeksu Zdrowych Miast. GrupaLUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej sprawdziły, które z 66 miast na prawach powiatu zapewnia najlepsze warunki do życia.

Jest to pierwsza edycja Indeksu, który będzie ukazywał się cyklicznie, każdego roku.

Nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska. Grupa LUXMED chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią nie tylko rolę inspiracji czy zachęty, ale realnego drogowskazu zmian pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia" – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUXMED. 

Jak podkreśla rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, ważne jest, aby miasta w obliczu wielu wyzwań nie zapominały o zdrowiu mieszkańców.

Współczesny świat zmaga się z wieloma wyzwaniami. Kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska to problemy całego świata, włodarzy miast i mieszkańców. To człowiek eksploatuje planetę często w sposób nieodpowiedzialny, przyczyniając się do destrukcji przyrody i klimatu. To ostatni moment, żeby zacząć działać" – podkreśla rektor SGH.

Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów, w tym pracy, a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć" – wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych biorący udział w projekcie wskazali, co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast oraz które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia.

Tworząc Indeks Zdrowych Miast, posługiwaliśmy się metodą badania z wykorzystaniem wag grupowych, oszacowanych z pomocą eksperckiej metody analizy hierarchicznej. Dzięki niej określiliśmy na zasadzie porównywania parami wskaźników, które z nich są ważniejsze i w jakim stopniu" – tłumaczy dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki SGH.

mężczyzna trzyma dyplom; na scenie jest z kilkoma osobami

Indeks Zdrowych Miast ogłoszono na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Prezes Rulkiewicz i rektor Wachowiak wręczyli dyplomy laureatom.

Dyplom w imieniu Warszawy, gdzie żyje się najzdrowiej, odebrał wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, a w imieniu Sopotu, lidera w kategorii „środowisko” - wiceprezydent miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.

kobieta odbiera gratulacje od kobiety i mężczyzny

Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które bardzo szeroko obrazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne dla rozwoju jednostek aspekty. W tym celu, w ramach indeksu dokładnej analizie poddane zostały m.in.: realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

Zgodnie z ogólnym zestawieniem Indeksu Zdrowych Miast Warszawa jest najzdrowszym miastem w Polsce 2022. Obok niej na podium znalazły się Opole i Chorzów.

Oprócz głównego zestawienia, autorzy Indeksu wyłonili osiem kategorii, ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń.

W każdej z nich wyłoniono liderów oraz przyznano 9 wyróżnień:

  • w kategorii Zdrowie liderem zostało Opole
  • w kategorii Ludność i Pokolenia oraz Usługi Społeczne i Komunalne zwyciężył Rzeszów
  • w kategorii Edukacja liderem okazał się Białystok
  • w kategorii Mieszkalnictwo najlepsze są Gliwice
  • miano lidera w kategorii Środowisko trafiło do Sopotu
  • w kategorii Infrastruktura zwyciężył Nowy Sącz
  • w kategorii Przestrzeń najlepszy wskaźnik osiągnęło Świnoujście

Pełne zestawienia w raporcie.

Raport dotyczący Indeksu Zdrowych Miast zostanie rozbudowany o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Celem badania ankietowego jest pozyskanie dodatkowych, wykraczających poza dane statystyczne informacji, pozwalających zidentyfikować występujące w poszczególnych obszarach tematycznych silne i słabe strony funkcjonowania badanych jednostek terytorialnych. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić oceny poziomu zdrowotności miast.