Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH

grupa osób stoi na scenie, Fot.Pat Mic

19 maja br. w Teatrze Syrena odbył się Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH, który powstał jako wspólna inicjatywa otoczenia biznesu i SGH. „Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że jesteście w tym dniu z nami” – mówił na gali rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Rektor Wachowiak podkreślił, że biznes potrzebuje nauki i nauka jest potrzebna biznesowi.

„Bardzo się cieszę, że od 25 lat relacje między nami a biznesem są coraz bardziej ścisłe. Ale nie tylko z biznesem, również z organizacjami pozarządowymi. (…) Korzyści są obopólne, a nawet trójstronne. To są i korzyści dla nas, ponieważ wiemy dzięki temu, czego biznes oczekuje i lepiej kształtujemy studentów, lepiej przygotowujemy ich do rynku pracy. Dla Klubu Partnerów zaletą jest, że (przedstawiciele KP SGH) na bieżąco mogą pracować ze studentami i wybrać tych najlepszych. I trzecia korzyść – dla naszych studentów (…) Studenci mają potwierdzenie, że to, co mówimy jako nauczyciele akademiccy ma przełożenie w praktyce i coraz więcej przedmiotów prowadzimy właśnie z naszymi drogimi klubowiczami” – mówił rektor w rozmowie z Piotrem Maślakiem z radia TOK FM.

Jak zauważył, „z Klubem Partnerów SGH drogi były kręte, ale w końcu uświadomiliśmy sobie, że ta współpraca jest koniecznością”, że bez niej „będzie bardzo trudno kształtować nam liderów w odpowiedni sposób”.  „Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w rankingu <<Perspektyw>>, czyli w tym największym rankingu uczelni wyższych, w kategorii absolwent na rynku pracy jesteśmy na pierwszym miejscu ze wszystkich uczelni w Polsce. Myślę, że dzięki właśnie współpracy z Klubem Partnerów osiągamy tak dobre rezultaty”.

mężczyzna siedzący na fotelu przy lampie

Fot. Pat Mic

Rektor dodał, że SGH „wyposaża studentów w wiedzę podstawową, żeby byli kreatywni i przedsiębiorczy”. „Ale też wyposażamy ich w umiejętności praktyczne i kształtujemy pewne wartości. I właśnie do kształtowania umiejętności ta współpraca z Klubem Partnerów jest bardzo ważna. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym partnerom za to, że ich przedstawiciele są w radach dydaktycznych danego kierunku. Dzięki temu te efekty uczenia się są jeszcze bardziej dostosowane do oczekiwań pracodawców” – zaznaczył Piotr Wachowiak.

Prof. Wachowiak zapowiedział, że w najbliższej perspektywie współpraca SGH z firmami będzie jeszcze ściślejsza w postaci realizowania użytecznych badań oraz raportów.

Wśród licznie przybyłych gości, przedstawicieli Klubu Partnerów SGH i władz SGH, byli obecni również rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczący KRUE, prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta, burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, dyrektor Biura Strategii i Analiz w Urzędzie m.st. Warszawy dr Olaf Osica, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Karpińska czy znany architekt i malarz Tytus Brzozowski.

zbliżenie na czterech mężczyzn siedzących na wypełnionej ludźmi widowni

Fot. Pat Mic

Anna Karpińska odczytała list wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego, który wyraził w nim „ogromne uznanie dla aktywności społeczności” SGH.

Klub Partnerów stanowi „ważne wsparcie dla środowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w realizacji aspiracji dotyczących przede wszystkim rozwoju uczelni i umacniania jej pozycji czołowego ośrodka myśli ekonomicznej” – podkreślił. – Siłą tej inicjatywy jest synergia kompetencji merytorycznych, sprawności organizacyjnej oraz skuteczności działania jej członków w dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej Polski, Europy i świata”.

Wojewoda dodał, że „tworzące Klub polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa (…) z wieloma sukcesami współpracują z SGH w zakresie wzmacniania jej potencjału”. Zwrócił uwagę na „ogromne zaangażowanie” SGH w „promocję wizerunku uczelni jako nowoczesnego ośrodka akademickiego, oferującego młodzieży perspektywy zdobycia wiedzy i umiejętności, pożądanych na współczesnym rynku pracy”.

„Nieocenioną wartością są oferowane przez poszczególne firmy programy praktyk i staży służące doskonaleniu kompetencji praktycznych studentów” – wskazał.

Olaf Osica odczytał list prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w kraju, jest bardzo ważnym miejscem tworzenia kapitału społecznego i intelektualnego naszego miasta. Sukcesy uczelni nie byłyby możliwe bez wsparcia i zaangażowania wielu partnerów uczelni” – zauważył prezydent Trzaskowski.

Wskazał, że istotną wartością dodaną współpracy m.st. Warszawy i SGH jest rozwój postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży na etapie edukacji szkolnej, jak i później w procesie uczenia się przez całe życie. Zachęcił społeczność uczelni do udziału w licznych miejskich przedsięwzięciach: konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o mieście, ubieganie się o stypendia doktoranckie, udział w giełdzie zagadnień badawczych, trzech rodzajach praktyk: studenckich, pedagogicznych  i absolwenckich.

„Z okazji Jubileuszu na ręce Jego Magnificencji składam najserdeczniejsze życzenia dalszego, owocnego rozwoju współpracy z partnerami uczelni, a wszystkim Państwu życzę satysfakcji z pracy, wielu sukcesów pedagogicznych, naukowych, badawczych oraz niesłabnącego entuzjazmu i zaangażowania na rzecz kształcenia młodych ludzi” – napisał w liście Rafał Trzaskowski.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.

dwie kobiety i mężczyzna przemawiający na scenie

Fot. Pat Mic

„Klub Partnerów nie powstał tylko i wyłącznie z inicjatywy władz uczelni (…) Wprawdzie zawdzięczamy istnienie Klubu (ówczesnej) pani rektor Janinie Jóźwiak, ale była to wspólna inicjatywa (…) zarówno otoczenia biznesowego, jak i uczelni” – mówiła dyrektorka Centrum Współpracy z Biznesem SGH Patrycja Dutkiewicz. Wskazała, że Klub Partnerów SGH przez 25 lat ewoluował. „Zmieniają się czasy, zmieniają się  oczekiwania Państwa jako firm, zmieniają się oczekiwania studentów i studentek, zmienia się też rynek pod względem tego, w jaki sposób kształtują go absolwenci i absolwentki” – zauważyła.

Na Jubileusz zaproszono dr. hab. Mariana Geldnera, prof. SGH, i dr. hab. Zbigniewa Dworzeckiego, prof. SGH, którzy sprawowali funkcje prorektorów w latach 1996-1999, kiedy rektorem była zmarła w 2016 r. rektor Janina Jóźwiak.

Prof. Geldner wyraził wzruszenie i radość z tego, że – jak to ujął - przyłożył rękę do rozwoju uczelni. „Najlepsze życzenia dla uczelni. Dziękuję za pamięć”.

„Jesteśmy naprawdę ogromnie wzruszeni, że Państwo pamiętacie o nas. Sądzę, że te kilka lat rektorowania pozwoliło nam zupełnie inaczej spojrzeć na uczelnię, pokierować nią” – powiedział prof. Dworzecki.

trzech mężczyzn na scenie

Fot. Pat Mic

Podczas Jubileuszu 25-lecia KP SGH w gronie Klubu Partnerów SGH została powitana firma Google, którą reprezentowała Magdalena Kotlarczyk, dyrektor krajowa Google Poland.

„Dla społeczności SGH to jest ważna chwila. Chciałem podziękować pani dyrektor za to, że (…) zdecydowała się współpracować z nami – podkreślił rektor Wachowiak. – Już zrealizowaliśmy bardzo ważny projekt szkoleniowy dotyczący kompetencji przyszłości. Pierwszy etap tego szkolenia się zakończył, teraz weszliśmy w drugi etap. Dlaczego każda firma jest dla nas bardzo ważna, dlaczego też ważna jest dla nas firma Google? (…) (Dlatego, że) spełniamy oczekiwania i marzenia naszych studentów” – dodał.

na gali mężczyzna wręcza kobiecie tabliczkę informującą o przyjęciu do Klubu Partnerów SGH

Fot. Pat Mic

„Google w tym roku kończy 25 lat, więc wszyscy się zgodzimy, że to jest dobry moment, żeby nadrobić pewne zaległości. (…) to partnerstwo cieszy, ale i zobowiązuje do tego, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. I z tego miejsca się zobowiązuje, że tak będzie. Bardzo dziękuję, bardzo gratuluje jubileuszu. Dużo pracy przed nami” – powiedziała dyrektor Kotlarczyk.

Podczas Jubileuszu wręczono Medale za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawicielom czterech firm i instytucji, które znalazły się wśród 12 podmiotów zakładających Klub Partnerów SGH: Banku Pekao S.A., firmy EY, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz firmy Procter&Gamble.

Wyrazy uznania skierowano również do firm Mastercard i Santander, wspierających program CEMS.

kilka osób stoi na scenie

Fot. Pat Mic

Galę uświetnił spektakl w reżyserii Jacka Mikołajczyka pt. „Bitwa o tron. Musicalowy talent show".

planasza z logami firm należących do Klubu Partnerów SGH