CIVICA Student Association Forum

CIVICA Student Association Forum

CIVICA Student Association Forum (SAF) było trzydniowym wydarzeniem, które zgromadziło w SGH 150 studentów i młodych naukowców, przedstawicieli samorządów i organizacji studenckich z 10 uniwersytetów sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA.

W wydarzeniu uczestniczyło również 10 studentów z uczelni z Ukrainy, których udział w ramach projektu CIVICA for Ukraine sfinansowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem pierwszego spotkania organizacji studenckich w ramach Sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA (CIVICA SAF) było wspieranie współpracy i wymiany między samorządami, stowarzyszeniami i klubami studenckimi działającymi na uczelniach CIVICA oraz wzmocnienie praktycznych umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie realizacji w przyszłości wspólnych projektów i inicjatyw. Zdobyte umiejętności i wiedza w tym zakresie mogą mieć istotne znaczenie w kontekście planowanego utworzenia Funduszu Inicjatyw Studenckich CIVICA (CIVICA Student Engagement Fund), dzięki któremu studenci z uczelni CIVICA będą mogli otrzymywać małe granty na realizację projektów, obejmujących kilka uczelni CIVICA i wpisujących się w misję sojuszu. Studenci mieli okazję pozyskać nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności w ramach kilkunastu warsztatów dotyczących zarządzania projektami, ich planowania, współpracy i komunikacji w zespołach wielokulturowych, promocji inicjatyw w mediach społecznościowych, zarządzania zmianą, w zakresie przywództwa, itd. Warsztaty prowadzili eksperci SGH i przedstawiciele wiodących firm, takich jak EY, P&G i JP Morgan.

Uzupełnieniem praktycznych warsztatów były sesje plenarne, w czasie których studenci uczestniczący w forum prezentowali swoje organizacje i projekty. Prezentacja realizowanych w uczelniach CIVICA projektów studenckich stanowiła wartościową inspirację dla nowych inicjatyw i przedsięwzięć, których studenci mogą się podjąć w najbliższych miesiącach. Część projektów i inicjatyw obejmowała serię podcastów na temat tożsamości europejskiej, prowadzoną przez studentów konferencję na temat zrównoważonego rozwoju, letnią szkołę przedsiębiorczości społecznej oraz hackathon poświęcony demokracji cyfrowej.

Forum spotkało się z ogromnym uznaniem studentów i młodych naukowców. Stanowiło wyjątkową okazję do korzystania z doświadczeń i dobrych praktyk wypracowywanych przez organizacje studenckie w różnych uczelniach, doskonałą możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych krajów i dyscyplin oraz rozwijania pomysłów i propozycji projektów. Podkreślano również wartość Sojuszu CIVICA jako platformy współpracy i wzajemnego uczenia się i budowania silnych więzi i relacji na poziomie zinstytucjonalizowanej i indywidualnej aktywności studenckiej.

Organizacja SAF to jeden z kamieni milowych pakietu roboczego nr 9 (WP9) w ramach projektu CIVICA Erasmus+, który jest koordynowany przez SGH i koncentruje się na zaangażowaniu studentów w działania sojuszu. WP9 ma na celu zwiększenie doświadczenia i zaangażowania studentów w działania CIVICA oraz zwiększenie widoczności i oddziaływania sojuszu wśród szerszych społeczności akademickich i społecznych.

Studenci i młodzi naukowcy z uczelni CIVICA i z Ukrainy mieli również okazję do integracji i spotkań networkingowych, które miały na celu budowanie społeczności studenckiej CIVICA i nawiązanie instytucjonalnych kontaktów na poziomie samorządów i organizacji studenckich. Forum organizacji studenckich CIVICA było nie tylko okazją do nauki, ale także ciekawym i niezapomnianym doświadczeniem dla uczestników. Oprócz warsztatów i sesji, które obejmowały różne tematy związane z zarządzaniem projektami i współpracą, studenci korzystali również z zajęć rekreacyjnych, które sprzyjały nawiązywaniu realizacji, przyjaźni i współpracy. Jedną z głównych atrakcji była noc gry w kręgle, podczas której studenci rywalizowali w drużynach i kibicowali sobie nawzajem. Innym wydarzeniem towarzyszącym w ramach SAF były warsztaty i pokaz tanga, w trakcie których chętni studenci mieli okazję nauczyć się podstaw tego kultowego tańca podczas lekcji prowadzonych przez mistrzów z Argentyny i obejrzeć profesjonalne występy. Działania integracyjne i networkingowe miały istotny wpływ na zacieśnienie więzi między uczestnikami i budowę wspólnoty studentów i sprawiły, że CIVICA Student Association Forum było naprawdę niezapomnianym wydarzeniem.

CIVICA Student Association Forum odbyło się w SGH w dniach 23–25 listopada 2023 r. i zostało zorganizowane przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH we współpracy z Samorządem Studentów SGH jako jedno z działań w ramach CIVICA, sieci wiodących europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk społecznych.  

GALERIA ZDJĘĆ


MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH;
KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH