CEMS w okresie pandemii

CEMS Summer Gala, 4 czerwca 2020 r. FOT. ARCHIWUM CEMS SGH

Pierwsze półrocze 2020 r. obfitowało w wiele niezwykłych wydarzeń, których nikt się nie spodziewał. Wiele się zmieniło: w życiu osobistym, zawodowym, społecznym, w funkcjonowaniu w przestrzeni zewnętrznej. SGH jak większość uczelni przeszła na nauczanie online i w takiej formie studenci zakończyli semestr letni. 

A jak cała sytuacja wpłynęła na program CEMS MIM na SGH? Odpowiedź jest złożona ze względu na globalny charakter programu, który jest prowadzony przez alians zrzeszający 33 uczelnie z całego świata i około 70 partnerów korporacyjnych i społecznych. Część decyzji zapada globalnie i dotyczy wszystkich uczelni. COVID-19 i izolacja spowodowały konieczność podejmowania wielu szybkich decyzji, sytuacje kryzysowe najlepiej sprawdzają wydolność i struktury organizacji. Tutaj CEMS wypadł bardzo dobrze, niezbędne decyzje były podejmowane w krótkim czasie i sprawnie, jednak przy zachowaniu koniecznych procedur i odpowiedniej polityce informacyjnej. Studenci z wyprzedzeniem są informowani o decyzjach, co daje im czas na dostosowanie się do nich – w wielu przypadkach wymaga to zmiany planów życiowych, np. wyjazd na semestr za granicę w semestrze letnim zamiast w zimowym pociąga za sobą wiele decyzji takich jak konieczność rezygnacji z praktyki z powodu innych terminów zakończenia semestru.

Główne decyzje na poziomie globalnym CEMS:

  • Rezygnacja z semestru za granicą w semestrze zimowym (w semestrze zimowym uczelnie będą miały tylko swoich studentów, a w semestrze letnim tylko studentów z uczelni partnerskich).
  • Zorganizowanie Block Seminar w wersji online (sierpień-wrzesień).
  • Odwołanie uroczystej graduacji CEMS w grudniu w Korei Południowej.
  • Odwołanie wszystkich spotkań CEMS i zgromadzeń w świecie rzeczywistym i przejście na spotkania online.
  • Uelastycznienie zasad realizacji praktyk zagranicznych.
  • Wydłużenie terminu na zakończenie programu CEMS.
  • Zorganizowanie Career Forum w wersji wirtualnej.

Na poziomie SGH też zostało podjętych wiele działań. Samo przejście na nauczanie online nastąpiło bardzo sprawnie i w przypadku wykładowców CEMS prawie niezauważalnie dla studentów przy zachowaniu dotychczasowego poziomu kształcenia. Także inny kluczowy element 2. semestru CEMS, czyli Business Project, został w pełni zrealizowany z sukcesem, chociaż nie obeszło się bez problemów, bo w przypadku projektów wymagających bezpośrednich wizyt (np. u handlowców) konieczne było wypracowanie innego rozwiązania. Najbardziej ucierpiał element networkingowy i wydarzenia organizowane z partnerami korporacyjnymi, które niestety zostały w większości odwołane. Natomiast część firm po pierwszym okresie reorganizacji i izolacji wraca do kontaktów ze studentami i liczymy, że semestr zimowy pod tym względem odbędzie się normalnie, chociaż także zakładamy możliwe działania wirtualne równoległe do bezpośrednich spotkań.

Wszystkie zaplanowane spotkania CEMS ze studentami zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że niektóre wydarzenia lepiej wychodzą online, co budzi refleksję, czy nie pozostać przy takiej formie, nawet gdy wrócimy do osobistych spotkań. Początkową niepewność i brak wiedzy organizacyjnej zastąpiło zdobyte doświadczenie, wymiana dobrych praktyk i odkrycie możliwości online. Teraz z nową energią i otwartością patrzymy w przyszłość, szczególnie że już wiadomo, że część wydarzeń i elementów programu odbędzie się online w semestrze zimowym, a także wobec niepewności co do rozwoju sytuacji pandemicznej jesteśmy przygotowani na różne rozwiązania. Te wszystkie doświadczenia otworzą nam nowe możliwości i perspektywy, które możemy wykorzystać, wzbogacając naszą ofertę współpracy z partnerami korporacyjnymi.