CEMS Annual Events 2019

Wiedeń powitał tegorocznych absolwentów CEMS przedświąteczną aurą. W tym roku gospodarzem CEMS Annual Events był Wirtschaftsuniversität Wien. Wydarzenie, które odbyło się w dniach od  27 listopada do1 grudnia 2019 r., przyciągnęło wszystkich interesariuszy CEMS: przedstawicieli uczelni partnerskich, partnerów korporacyjnych, partnerów społecznych, studentów CEMS i absolwentów. 

CEMS Annual Events to kilka dni intensywnych spotkań i obrad, formalnych i nieformalnych, na wielu szczeblach organizacji oraz wspaniała gala podsumowująca cały rok wspólnej pracy. Głównym akcentem gali jest wręczenie dyplomów absolwentom programu CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM). 

SGH była reprezentowana przez prorektora ds. współpracy z zagranicą dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH; dyrektora akademickiego CEMS dr. hab. Mirosława Jarosińskiego, prof. SGH; menedżera programu CEMS w SGH mgr. Grzegorza Augustyniaka; menedżera ds. relacji korporacyjnych CEMS w SGH mgr Anetę Szydłowską, dr. Macieja Cyglera i lektorkę SGH mgr Annę Glińską.

Program CEMS Annual Events wypełniały liczne interesujące i różnorodne sesje dotyczące zarządzania aliansem, programu CEMS MIM, komunikacji, kwestii językowych, a także spotkania zarządów studentów i alumnów CEMS. Z najważniejszych punktów programu można wymienić powiększenie aliansu o nowych członków. Dołączył do nas jeden partner akademicki (University of Cape Town Graduate School of Business) i siedmiu nowych partnerów korporacyjnych (Lufthansa, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Luxottica, LG Chem, Integration Consulting, Amplifon, Anheuser-Busch InBev). W trakcie spotkań wyraźnie przewijał się temat większego nacisku na zachowanie społeczne i etyczne uczestników aliansu CEMS oraz jego obecności w najważniejszych rankingach: FT, The Economist, QS, w których CEMS MIM jest plasowany w pierwszej dziesiątce.

Podczas spotkań Community Council prorektor Jacek Prokop wraz z Anetą Szydłowską wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej związanej ze współpracą z partnerami korporacyjnymi, gdzie przedstawili model współpracy z firmami w SGH jako Best Practice i wzięli udział w dyskusji na temat przyszłej formuły członkostwa partnerów korporacyjnych w CEMS. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w planowanych zmianach.

Oficjalna graduacja odbyła się 30 listopada w Marx Halle. Dyplomy osobiście odebrało około 800 z 1197 tegorocznych absolwentów, w tym 37 z ogólnej liczby 52 absolwentów SGH, którzy ukończyli program CEMS MIM. Absolwenci SGH byli jedną z liczniejszych grup podczas rozdania dyplomów. W uroczystości udział wzięli prorektor prof. Jacek Prokop, który wraz z 31 rektorami innych uczelni partnerskich CEMS wręczał dyplomy przybyłym na graduację absolwentom, oraz mgr Grzegorz Augustyniak, który oficjalnie wyczytywał i zapraszał absolwentów CEMS z SGH do odbioru dyplomu. 

 

Absolwenci SGH odbierają dyplomy./Fot. CEMS

Otrzymujący dyplomy CEMS dołączyli do międzynarodowego grona już ponad 15 625 absolwentów programu, wśród których absolwenci CEMS SGH (718 osób) stanowią znaczącą grupę. Absolwenci CEMS tworzą niezwykłą międzynarodową społeczność, a jednocześnie jej unikatowy zasób.

W trakcie gali nadano kilka nagród i wyróżnień, w tym przyznawaną po raz pierwszy w historii CEMS nagrodę za wyróżniający się wkład w rozwój programu CEMS MIM (The Award for Outstanding Contribution to the CEMS MIM), którą otrzymał przedmiot „Climate Change Course and Model UNFCCC”. Przedmiot ten, oferowany przez SGH i osiem innych uczelni CEMS, dotyczy współczesnych wyzwań gospodarczych wywołanych zmianami klimatu. Studenci CEMS MIM mają możliwość poznać zagadnienie zmian klimatycznych od strony prawnej i naukowej na podstawie modelu UNFCCC. W SGH przedmiot ten oferowany jest pod nazwą „Climate Change Policy and Model UNFCCC (236191-0084)” i prowadzony przez dr. Macieja Cyglera, który w imieniu SGH odebrał prestiżową nagrodę za przedmiot w Wiedniu. Najbliższe wspólne doroczne seminarium, które jest integralną częścią kursu i skupia uczestników zajęć ze wszystkich uczelni, odbędzie się w maju 2020 r. w SGH. 

W 2020 roku Annual Events przenosi się ponownie poza Europę, do Azji – pod koniec listopada absolwentów CEMS powita Korea University Business School w Seulu w Korei Południowej. 

Najważniejszą częścią wydarzenia była wspólna graduacja około 800 absolwentów CEMS ze wszystkich uczelni członkowskich, w tym 37 z 52 tegorocznych absolwentów SGH. Absolwenci z SGH byli jedną z liczniejszych grup. /Fot. CEMS