CEMS 2018

Tegorocznemu CEMS Annual Events towarzyszyły obchody 30-lecia aliansu CEMS.

Globalny charakter aliansu CEMS najlepiej widać w trakcie CEMS Annual Events. W 2017 r. zorganizowany w Australii, a w 2018 r. znów w Europie, choć po raz pierwszy w historii to wydarzenie odbyło się w kraju, którego uczelnia nie jest zrzeszona w CEMS, czyli na Malcie. Tegoroczny CEMS Annual Events był wyjątkowy także dlatego, że w 2018 r. CEMS obchodził swoje 30-lecie.

CEMS Annual Events (ostatnie odbywało się 5–8 grudnia 2018 r.) to podsumowanie roku przez wszystkich interesariuszy CEMS: uczelnie, partnerów korporacyjnych i społecznych, studentów i absolwentów programu. Składa się na nie kilka dni intensywnych spotkań i obrad, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, na wielu szczeblach organizacji, zwieńczonych wspaniałą galą podsumowującą cały rok wspólnej pracy. Głównym akcentem gali jest wręczenie dyplomów absolwentom programu CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM).

SGH była reprezentowana przez prorektora ds. współpracy z zagranicą dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH (przedstawiciela SGH w Zarządzie CEMS), dyrektora akademickiego CEMS dr. hab. Mirosława Jarosińskiego, prof. SGH, menedżera programu CEMS w SGH mgr. Grzegorza Augustyniaka, menedżera ds. relacji korporacyjnych CEMS w SGH mgr Anetę Szydłowską i starszego wykładowcę SGH mgr Annę Glińską – członka zespołu językowego CEMS.

Program dorocznego zjazdu CEMS 2018 był bogato wypełniony interesującymi i różnorodnymi sesjami dotyczącymi zarządzania aliansem, programu CEMS MIM, komunikacji i promocji, kwestii językowych, a także spotkaniami zarządów studentów i alumnów CEMS. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych.

Posiedzenie zarządu CEMS było ostatnim tego rodzaju spotkaniem w dotychczasowym kształcie. Jedną z ważnych zmian, która właśnie nastąpiła, jest modyfikacja struktury organizacyjnej CEMS. W miejsce dotychczasowego zarządu, w którym zasiadali prorektorzy i prodziekani CEMS-owskich szkół biznesu, utworzono nowy organ zarządczy pod nazwą CEMS Management Council, który składa się tylko z 10 osób. Wszyscy dotychczasowi członkowie Executive Board otrzymali tytuł „CEMS General Assembly voting members” uprawniający do głosowania na dorocznym zgromadzeniu CEMS. Prorektor Jacek Prokop, który od dwóch lat jest w składzie komisji finansowej CEMS (Finance Committee), został do niej wybrany na kolejną kadencję. 

Menedżerowie akademiccy programu swoją sesję rozpoczęli od quizu z wiedzy o historii CEMS. Sesja została poprowadzona przez Andree Egloff z CEMS Global Office i Grzegorza Augustyniaka, którzy pracują na rzecz CEMS już od ponad 20 lat. W trakcie następujących po quizie spotkań omówiono m.in. ankiety w sprawie niedawno zakończonego Forum Kariery w Budapeszcie, wymieniono informacje o najlepszych praktykach dotyczących przedmiotów obowiązkowych oraz projektów biznesowych, kontynuowano prace nad systemem online ocen praktyk zagranicznych oraz nową stroną internetową CEMS. Tradycyjnie jedna z sesji była poświęcona organizacji ceremonii wręczenia dyplomów ukończenia CEMS tegorocznym absolwentom, których prezentują menedżerowie programu.

Grupa przedstawicieli językowych wzięła udział w pokazowych lekcjach i prezentacjach na temat różnic międzykulturowych oraz w seminarium zorganizowanym przez partnera aliansu – EF Education First na temat metod uczenia języków i badań, które ta organizacja prowadzi. Podczas zebrania grupy LBCG głównym tematem były m.in. niedozwolone kombinacje języków (np. baskijski i hiszpański) i rozwiązania praktyczne zmierzające do jak najlepszego wyposażenia w umiejętności językowe absolwentów programu.

Odbył się także CEMS Annual Meeting: podsumowano ostatni rok działalności aliansu CEMS przez zarząd, studentów oraz alumnów. Zatwierdzono budżet, uzupełniono skład ciał wykonawczych CEMS, przedstawiono zmiany w statucie, interesujące projekty 2018 oraz nowych członków aliansu: jeden partner akademicki (Dyson Cornell S.C. Johnson College of Business, po kilku latach negocjacji jest to pierwsza uczelnia przyjęta z USA i jeden nowy partner korporacyjny (C.H. Robinson).

Oficjalna graduacja odbyła się 8 grudnia w Malta Convention Center MFCC położonym w centrum Malty u podnóży średniowiecznego miasta Mdiny. Dyplomy osobiście odebrało 630 z 1242 tegorocznych absolwentów, w tym 32 z 50 tegorocznych absolwentów reprezentujących SGH. Nasi absolwenci byli jedną z liczniejszych grup wśród absolwentów CEMS podczas ceremonii. Odbierający dyplomy CEMS dołączyli do międzynarodowego grona już ponad 14 400 absolwentów programu, wśród których absolwenci SGH, a jest ich już 666, stanowią znaczącą grupę.

W przyszłym roku CEMS Annual Events przenoszą się w rytmie walca do środka Europy – cesarskiego i pięknego Wiednia.

Przygotowała i zredagowała w imieniu delegacji:
ANETA SZYDŁOWSKA, Centrum Programów Międzynarodowych SGH

CEMS – krótka historia

Wszystko się zaczęło wiosną 1988 r. od wstępnych rozmów pomiędzy ESADE (Barcelona) i HEC (Paryż), podczas których powstała wizja organizacji i wspólnego programu. Pomysł ten szybko zyskał poparcie dwóch pozostałych uczelni założycielskich: Università Commerciale Luigi Bocconi w Mediolanie i Uniwersytetu w Kolonii (Wydziału Zarządzania, Ekonomii i Nauk Społecznych). Wraz z pierwszym partnerem korporacyjnym Procter & Gamble te cztery uczelnie podpisały w grudniu 1998 r. porozumienie ustanawiające CEMS, wtedy jeszcze Wspólnotę Europejskich Szkół Zarządzania, której celem jest kształcenie przyszłych liderów międzynarodowego, wielojęzykowego i wielokulturowego świata biznesu. Wkraczając w XXI w., CEMS wyszedł poza ramy europejskie i jest obecny na wszystkich kontynentach – zrzesza 32 czołowe uczelnie ekonomiczne na świecie, 71 partnerów korporacyjnych oraz 7 partnerów społecznych (NGOs).

więcej informacji

CEMS – The Global Alliance in Management Education

cems.org
flickr.com/cems_alliance.