Rok ogromnych wyzwań

Najbliższy rok to czas ożywionej debaty nad przyszłością naszej uczelni.

W rozpoczętym roku akademickim stoi przed nami ogromne wyzwanie dostosowania naszej uczelni do zapisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Samorząd Studentów SGH jest gotowy, by wspierać intensywną i wytężoną pracę nad nowymi rozwiązaniami. Jesteśmy pewni, że możemy wnieść dodatkowe spojrzenie do dyskusji o tym, w jakim kierunku powinna się rozwijać uczelnia. Przede wszystkim chcielibyśmy wskazać obszary w ramach tego rozwoju, w których studenci mogą partycypować.

Wśród priorytetów, jakie wyznaczyliśmy sobie na tę kadencję, znajdują się m.in. działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w SGH. Zależy nam na sprawnym wprowadzeniu standaryzacji przedmiotów podstawowych i mamy nadzieję na współpracę z władzami w tym właśnie aspekcie. Chcemy pomagać w realizacji przedmiotów prowadzonych wspólnie z biznesem, jak odbywające się w zeszłym semestrze warsztaty SGH we współpracy z firmą Samsung. Będziemy współdziałać przy wielu inicjatywach, które pozwolą na rozwój naukowy studentów, będzie to np. pilotażowy konkurs na granty badawcze dla studenckich kół naukowych czy zainicjowany przez samorząd portal publikacyjny kół naukowych Obserwator SGH. Rozpoczęliśmy także prace nad II edycją Programu Mentoringowego SGH, który okazał się wielkim sukcesem. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania przyczynią się do rozwoju studentów SGH i pozwolą im na poszerzenie horyzontów.

W tym roku mija 25 lat od reformy z 1993 r., która znacząco zmieniła SGH i dała jej ogromny rozwojowy impuls. Z tej okazji Samorząd Studentów SGH otwiera 25 dni konsultacji, podczas których będziemy dyskutować ze studentami o naszej uczelni. Chcemy porozmawiać z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, a także z każdym studentem, który zechce podzielić się z nami refleksją o tym, co jest dla niego najważniejsze w funkcjonowaniu naszej uczelni. Do tych konsultacji zapraszam każdego z Was!  

Z wystąpienia przewodniczącego Samorządu Studentów SGH podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Wierzymy, że najbliższy rok będzie czasem ożywionej debaty nad przyszłością naszej uczelni. Będziemy mówić głosem studentów i dołożymy wszelkich starań, aby był to głos merytoryczny oraz wnosił dodatkową jakość do tej debaty. Jednocześnie pozostaniemy otwarci na nowe inicjatywy wszystkich środowisk akademickich, ponieważ samorząd jest reprezentantem ogółu studentów SGH.

Poniżej znajdą Państwo krótkie biogramy członków Prezydium Samorządu Studentów SGH, kolegialnego organu wykonawczego samorządu. To właśnie te osoby wraz z ponad 150 aktywnymi działaczami samorządu będą w tym roku reprezentować studentów, bronić ich praw i pracować na rzecz rozwoju naszej uczelni.

Michał Kulbacki – Przewodniczący Samorządu Studentów SGH

 • Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości (2016) 
 • Wiceprzewodniczący SKN Finansów i Makroekonomii SGH (2017/2018) 
 • Członek SKN Spraw Zagranicznych i SKN Badań nad Konkurencyjnością 
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Samorządu Studentów (2017/2018)
 • Stypendysta Rektora SGH (2016/2017), Ministra Edukacji Narodowej (2016)
 • Ekspert studencki Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Adrian Michalczuk – wiceprzewodniczący ds. jakości kształcenia

 • Członek Komisji ds. Relacji Zewnętrznych, radny Samorządu Studentów SGH (2017/2018)
 • Organizator ścieżki finansowej Programu Mentoringowego
 • Senator SGH
 • Współzałożyciel Think Tanku Samorządu Studentów
 • Aktywny członek i koordynator trzech projektów SKN Konsultingu

Mateusz Kocman – wiceprzewodniczący ds. relacji zewnętrznych

 • wiceprzewodniczący Komisji ds. Relacji Zewnętrznych (2017/2018)
 • Radny Samorządu Studentów SGH dwóch kadencji
 • Twórca projektu DeBBaty, koordynator trzech edycji
 • Koordynator zespołów ds. merytoryki Dni Adaptacyjnych oraz Konferencji Polskich Uczelni Ekonomicznych
 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

Julian Smółka – członek Prezydium ds. Informacji i Komunikacji

 • Przewodniczący SKN Ekonomii Politycznej
 • Członek zarządu SKN Biznesu ds. Kontaktów z Partnerami
 • Członek Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii, Koła Badań nad Konkurencyjnością oraz Koła Stosunków ze Wschodem
 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Chrzanowskiego w latach 2016–2017

Piotr Idzi – członek Prezydium Samorządu Studentów, przewodniczący Komitetu Wykonawczego i Komisji ds. Projektów

 • Wicekoordynator V Biegu SGH
 • Radny Samorządu Studentów w latach 2016–2018
 • Założyciel i kierownik sekcji AZS SGH Piłka Ręczna
 • Wicekoordynator pierwszych Dni Adaptacyjnych SGH

Bartosz de Boulangé – członek Prezydium ds. Finansów i Administracji

 • Były przewodniczący SKN Informatyki
 • Członek zarządu SKN Informatyki