Program „Młody Naukowiec SGH" – szansa na ciekawe doświadczenie i rozwój naukowy

dwoje młodych ludzi na tle wnętrza księgarni; pod spodem napis: Program Młody Naukowiec SGH

Jeszcze tylko do 26 maja można aplikować na piątą edycję Programu ,,Młody Naukowiec SGH” dla studentów studiów licencjackich i magisterskich SGH.

Uczestnicy poprzednich edycji wykorzystują doświadczenie z programu jako słuchacze w Szkole Doktorskiej SGH, współpracują z instytucjami badawczymi oraz przedsiębiorstwami doradczymi. Badawcze i analityczne kompetencje rozwijane w czasie programu „Młody Naukowiec SGH" przydają się w każdej z tych działalności.

Program „Młody Naukowiec SGH" to szansa dla zdolnych i ciekawych świata studentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy chcieliby uczestniczyć w interesujących badaniach naukowych, opublikować tekst naukowy oraz angażować się w prace doradcze związane z transferem wiedzy. Program to możliwość sprawdzenia czy prowadzenie badań naukowych jest działalnością, jaką chce się rozwijać w przyszłości.

Istotnym walorem programu jest możliwość wymiany doświadczeń i informacji z osobami o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach. Uczestnicy programu pracują z doświadczonymi pracownikami naukowymi SGH, którzy doceniają nowe pomysły oraz ambicje studentów. Uczestników programu wspierają indywidualni opiekunowie merytoryczni oraz prowadzący warsztaty rozwijające istotne umiejętności przydane w pracy naukowej. Program „Młody Naukowiec SGH" to spotkanie osób, które czują satysfakcję, dzieląc się wiedzą, pracując razem nad nowymi projektami naukowymi oraz rozwijając kompetencje badawcze.

Program „Młody Naukowiec SGH" składa się z trzech obszarów pozwalających rozwinąć różnorodne kompetencje przydatne w pracy naukowej, do których należą: publikacje naukowe, praca w zespole badawczym, komercjalizacja badań. Rozwijając umiejętności przygotowania publikacji naukowej, uczestnicy uczą się formułować nowatorskie pytania badawcze, poznają zasady konstrukcji tekstu naukowego oraz skutecznego researchu. Rezultatem tych działań jest publikacja tekstu naukowego, który dla wielu uczestników stanowi debiut autorski. Udział w pracach zespołu badawczego to doświadczenie w pracy nad złożonymi projektami badawczymi, aplikacjami grantowymi i przygotowaniem artykułów naukowych, które prowadzone jest pod kierunkiem doświadczonego naukowca. Praca w obszarze komercjalizacji badań we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH to doświadczenie w opracowaniu komercyjnych analiz doradczych oraz możliwość udziału w XXXIII Forum Ekonomicznym.

Aplikacja do programu otwarta jest do 26 maja 2023 roku. Aplikacje przyjmowane są przez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie Działu Nauki i Samorządu Studentów.