Program ,,Młody Naukowiec SGH”, korzyści dla ambitnych i ciekawych świata

Dziewczyna z książkami

Od 2 do 26 maja potrwa rekrutacja do czwartej edycji Programu ,,Młody Naukowiec SGH” dla studentów studiów licencjackich i magisterskich SGH. Uczestnicy poprzednich edycji znaleźli się już w gronie studentów Szkoły Doktorskiej SGH lub aplikują na studia doktoranckie w tym roku mogąc pochwalić się pierwszym ważnym osiągnieciem akademickim jakim było uczestnictwo w programie. Jeśli zdecydowali się pracować w instytucjach badawczych i przedsiębiorstwach doradczych korzystają z analitycznych kompetencji jakie zbudowali w czasie programu. 

Obserwując trzy pierwsze edycje można powiedzieć, że cechą wspólną uczestników programu jest ciekawość świata, wysoka motywacja do rozwoju i chęć sprawdzenia, czy prowadzenie badań naukowych to ścieżka, którą chcą rozwijać w przyszłości.

„Zależy nam, aby utalentowani studenci studiów licencjackich i magisterskich mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań badawczych już na wczesnym etapie studiów. To imponujące widzieć jak ciekawe i ambitne tematy badawcze są podejmowane przez uczestników Programu Młody Naukowiec SGH”  – mówi prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

Program ,,Młody Naukowiec SGH” to rozwój w trzech obszarach: publikacji naukowych, uczestnictwa w zespole badawczym oraz pracy doradczej w komercjalizacji badań. Obszar publikacji naukowych, to nie tylko możliwość napisania, często pierwszego, artykułu naukowego. To również uczestnictwo w serii warsztatów, po których słuchacze wiedzą jak promować wyniki własnej pracy badawczej oraz jak skutecznie aplikować o granty i programy stypendialne.

Uczestnictwo w zespole badawczym to możliwość pracy pod kierunkiem doświadczonego naukowca oraz poznanie praktycznych aspektów współpracy badawczej. Praca nad komercjalizacją badań to współpraca z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH w przygotowaniu komercyjnych opracowań analitycznych oraz możliwość wyjazdu na Forum Ekonomiczne. 

grafika informacyjna ad tekstu

Uczestnictwo w programie pozwala na współpracę z doświadczonymi pracownikami naukowymi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Uczestników programu wspierają prowadzący warsztaty rozwijające kompetycje naukowe oraz indywidualni opiekunowie merytoryczni pracujący ze studentami.

„Pamiętam jak duże znaczenie miało dla mnie na początkach pracy naukowej życzliwe nastawienie i przyjacielska rada doświadczonych naukowców, takich jak promotor mojego doktoratu profesor Anna Zorska. Cieszę się, że uczestnicy programu spotykają na warsztatach osoby, które w tak inspirujący sposób opowiadają o różnych aspektach badań naukowych” – mówi dr Radosław Malik.

Uczestnicy programu korzystają nie tylko z wiedzy pracowników SGH ale również z doświadczeń uczestników poprzednich edycji programu.

„Przygotowanie aplikacji na studia doktoranckie jest trudną i czasochłonną sprawą. W czasie warsztatów mogę podzielić się moimi obserwacjami i pomóc aktualnym uczestnikom programu w tym przedsięwzięciu”  – tłumaczy Martyna Fira, doktorantka SGH, uczestniczka drugiej edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”.  

Ważnym aspektem programu jest poznanie osób o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach. Uczestnicy programu pracują w grupie osób, dla których rozwój kompetencji badawczych i naukowych jest ciekawym doświadczeniem. To możliwość wymiany pomysłów, wzajemna inspiracja oraz perspektywy przyszłej wspólnej pracy.

„Podoba mi się atmosfera jaka panuje w programie. To ciekawe rozmowy i przyjacielskie nastawienie na współpracę.” mówi Michał Siczek, uczestnik trzeciej edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”.  

Istotną drogą dalszego rozwoju naukowego uczestników programu jest aplikacja do Szkoły Doktorskiej SGH. To często bardziej świadomy wybór dla uczestników programu, którzy zanim podejmą tak długie zobowiązanie, mają lepszą wiedzę o charakterze pracy naukowej. To często również łatwiejszy wybór, ponieważ udział w programie rozwija kompetencje naukowe, przydatne w przygotowaniu aplikacji na studia doktoranckie oraz ułatwiają pracę nad doktoratem.

Do programu aplikować można od 2 do 26 maja 2022 roku przez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie Działu Nauki i Samorządu Studentów.