Objazd naukowy Berlin 2023

grupa studentów w niemieckim parlamencie

Tuż po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej grupa studentów SGH, uczęszczająca na zajęcia w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH i zrzeszona w SKN Współpracy Polsko-Niemieckiej, udała się pod opieką dr. Adama Jarosza do Berlina na objazd naukowy. Tym razem celem była stolica Niemiec, by poznać jej fascynującą historię i różne oblicza.

Grupa wyruszyła wcześnie rano z Warszawy Centralnej i pociągiem Berlin-Warszawa Express dotarła o poranku do Berlina. Pierwszego dnia studenci zwiedzili historyczne centrum miasta wraz z Alexanderplatz, wieżą telewizyjną, zegarem światowym i Czerwonym Ratuszem; dalej przespacerowali się ulicą Unter den Linden, kończąc przy Bramie Brandenburskiej.  Następnie grupa udała się do Wyższej Szkoły Gospodarki i Prawa (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), gdzie prof. Wojciech Stiller wygłosił wykład pt. „Systemy podatkowe Niemiec i Polski w ujęciu porównawczym”. Omówił on różnice w opodatkowaniu przedsiębiorstw w obu państwach, przedstawił również mechanizm naliczania podatków spółek córek w innych krajach. W wykładzie uczestniczyli studenci niemieccy, którzy wspólnie z koleżankami i kolegami z Polski zadawali liczne pytania. Po wykładzie prof. Stiler zaprosił wszystkich studentów do wspólnej gimnastyki, którą poprowadziła jedna z niemieckich studentek. Na koniec grupa otrzymała upominki wraz z informacją o studiach i programach realizowanych w partnerskiej uczelni, wykładowcy omówili zaś przyszłe formy współpracy.

Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu ważnych miejsc w niemieckiej stolicy takich jak: dawne centrum Berlina Zachodniego, kościół pamiątkowy Cesarza Wilhelma (Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche), deptak i ulica handlowa Kufürstendamm, centrum handlowe KaDeWe oraz pałac Charlottenburg. Następnie grupa udała się na Plac Poczdamski, zwiedziła wystawę Topografia Terroru, pomnik pomordowanych Żydów europejskich, dawne przejście graniczne Checkpoint Charlie (w okresie zimnej wojny jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim – red.), a także Tiergarter i kolumnę zwycięstwa Siegesäule. Wieczorem studenci z SGH spotkali się z Wolframem Meyerem zu Uptrup, przedstawicielem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Brandenburgia, który oprowadził studentów po wielokulturowej dzielnicy Kreuzberg.

grupa studentów przy murze berlińskim

Trzeci dzień rozpoczął się od spaceru wzdłuż East Side Gallery, jednego z najdłuższych zachowanych odcinków muru berlińskiego. Potem grupa udała się do Izby Przemysłowo-Handlowej Berlin, gdzie Simon Margraf wygłosił wykład o roli tej instytucji i samorządu gospodarczego we wspieraniu przedsiębiorstw w Berlinie. Następnym punktem programu była wizyta w niemieckim parlamencie – Bundestagu. Na sali plenarnej grupa wysłuchała wykładu na temat systemu politycznego Niemiec, w tym funkcjonowania parlamentu i innych organów konstytucyjnych. Wizyta zakończyła się wejściem na kopułę Bundestagu, z której rozpościera się piękny widok na centrum Berlina. Przy tej okazji studenci podziwiali również budynek Reichstagu, który jest nie tylko ważnym miejscem dla niemieckiej historii, ale także przykładem udanego połączenia starej architektury z nowoczesnymi elementami. Na koniec dnia część studentów zwiedziła muzeum w głównej kwaterze Stasi w Berlinie Lichtenberg.

Czwartego dnia grupa z SGH odwiedziła siedzibę Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego (Bundesverband der Deutchen Industrie), gdzie wysłuchała prezentacji dr. Klausa Güntera Deutscha o niemieckiej gospodarce i aktualnych trendach w jej rozwoju. Odpowiedział on na liczne pytania dotyczące wyzwań stojących przed niemiecką gospodarką, jak wysokie ceny energii, transformacja energetyczna, zielone technologie, a także  relacji z partnerami europejskimi, w tym z Polską, oraz ze światowymi mocarstwami – USA i Chinami.

Następnie część grupy udała się do Poczdamu, gdzie zwiedziła Pałac Sanssouci z okolicznym parkiem; pozostała część grupy wybrała się zaś na zamknięte lotnisko Tempelhof, by zwiedzić z przewodnikiem stary terminal oraz spędzić popołudnie na terenach rekreacyjnych, urządzonych na dawnych pasach startowych.

W ostatnim dniu grupa odwiedziła agencję handlu zagranicznego Germany Trade and Invest, gdzie Fabian Möpert i Alexander Walter opowiedzieli o działalności organizacji na rzecz przyciągania inwestorów do Niemiec i współpracy z potencjalnymi inwestorami. Po spotkaniu część grupy udała się na zwiedzanie stadionu olimpijskiego.

W czasie pięciodniowego objazdu po Berlinie studenci SGH odwiedzili najważniejsze miejsca w niemieckiej stolicy, poznając fascynującą historię tego miasta oraz szczegóły dotyczące niemieckiej gospodarki i głównych instytucji ją wspierających. Objazd był również okazją do ćwiczenia i rozwijania znajomości języka niemieckiego.

Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Serdecznie dziękujemy Fundacji za wsparcie, a wszystkich zainteresowanych naszym zachodnim sąsiadem zapraszamy na zajęcia w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz do działalności w SKN Współpracy Polsko-Niemieckiej.

dr Adam Jarosz

Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH