Inicjatywy Baltic University Programme dostępne dla studentów, doktorantów i pracowników SGH

grupa osób na uniwersytecie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest członkiem sieci Baltic University Programme (BUP), która jest jednym z największych na świecie programów współpracy uniwersyteckiej skupiających około 90 uniwersytetów z regionu Morza Bałtyckiego, współpracujących ze sobą na rzecz edukacji i badań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji. Sieć obejmuje uczelnie wyższe z dziesięciu krajów: Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji i Ukrainy. Program koordynuje Uniwersytet w Uppsali.

BUP organizuje kursy, wykłady, warsztaty, konferencje, wspiera współpracę badawczą. Studenci i pracownicy z uczelni będących członkami BUP mają możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach sieci współpracy.

DLA STUDENTÓW

Jedną z inicjatyw skierowanych do studentów jest BUP Masters Thesis Training. W tym roku z możliwości skonsultowania koncepcji pracy magisterskiej przez ekspertów w tematyce zrównoważonego rozwoju z uniwersytetów partnerskich skorzystał student ostatniego semestru studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Wojciech Małolepszy.

„W dniach 27-30 marca miałem okazję wziąć udział w programie Master Thesis Training, skupiającym się na procesie pisania pracy magisterskiej z obszaru zrównoważonego rozwoju. Projekt organizowany przez The Baltic University Programme w Uppsali w Szwecji okazał się wyjątkową szansą na rozwój umiejętności z zakresu pisania tekstów akademickich i prowadzenia badań w kontekście zrównoważonego rozwoju. Program ten umożliwił mi nie tylko odbycie konsultacji z ekspertami z dziedziny ekonomii środowiska, lecz także nawiązanie kontaktów ze studentami z innych europejskich uczelni, którzy również pasjonują się tą tematyką – powiedział Wojciech Małolepszy.

– Bez wątpienia mogę stwierdzić, że udział w programie pozwolił mi spojrzeć na zagadnienie zrównoważonego rozwoju z perspektywy innej niż tylko ekonomiczna i w konsekwencji zrozumieć, jak ważne jest podejście holistyczne w kontekście pisania pracy magisterskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju. Największą wartość dodaną programu stanowią nawiązane relacje z osobami, które również fascynują się tematyką zrównoważonego rozwoju. Szczególnie inspirujące okazały się rozmowy na temat systemów edukacji innych krajów regionu Morza Bałtyckiego i ich podejścia do edukacji zrównoważonego rozwoju. Jako reprezentant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mogłem dumnie wspomnieć o programie kształcenia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, który w swojej ofercie przewiduje realizację przedmiotów z zakresu zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej”.

grupa osób

Inną inicjatywą skierowaną do studentów są cykliczne konferencje (w dniach 9-12 maja odbędzie się konferencja studencka na temat Gospodarki Cyrkularnej w Kownie na Litwie), program ambasadorski (do 20 sierpnia trwa nabór aplikacji na edycję jesienną 2023),  platforma edukacyjna, bezpłatne podręczniki i książki. Do 14 maja trwa nabór do szkoły letniej BUP Science and Sail 2023, która odbędzie się w dniach 3-9 lipca. Część zajęć szkoły letniej odbędzie się na pokładzie żaglowca „Brabander”, pływającego po południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, część – w pomieszczeniach Uniwersytetu w Kłajpedzie. Uczestnicy będą badać unikalne środowisko przybrzeżne Mierzei Kurońskiej i okolic, poznając wpływ i rozwiązania problemu zmian klimatycznych i utraty różnorodności biologicznej. Udział we wszystkich wydarzeniach BUP jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich studentów SGH.

maszt statku

DLA DOKTORANTÓW

Doktoranci z uczelni partnerskich mogą wziąć udział w konkursie na najlepsza pracę doktorską dotyczącą tematyki zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Nagroda jest ustanowiona w dwóch obszarach badawczych:
•    Nauki przyrodnicze, technologia i inżynieria
•    Nauki społeczne i humanistyczne
Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dyplomu oraz wsparcie do kwoty 1000 euro na udział w konferencji naukowej lub publikację w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Kolejną propozycją dla młodych naukowców jest BUP Mobility Grant 2023. Granty mają na celu wsparcie naukowców (do pięciu lat od ukończenia studiów doktoranckich) w ich badaniach nad zrównoważonym rozwojem. Wartość grantu to maksymalnie 3000 euro. Ostatni dzień składania wniosków przypada na 28 maja 2023 r.

DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

BUP ma także bardzo szeroką ofertę skierowaną do wykładowców i badaczy. Jedną z inicjatyw, w której brała ostatnio udział dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, z Instytutu Ekonomii Międzynarodowej jest program szkoleniowy BUP Teachers Course: Education for Sustainable Development in Higher Education. Kurs koncentruje się na wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w metodach nauczania w szkolnictwie wyższym.

„Brałam udział w kursie Education for Sustainable Development in Higher Education w okresie od 7 września 2022 do 7 marca 2023 r. W kursie uczestniczyli przedstawiciele sześciu państw,  reprezentujących różne dyscypliny i nauczający różnych przedmiotów. Był on zorganizowany z wykorzystaniem różnych metod uczenia się z naciskiem na e-learning, uczenie się od siebie nawzajem i warsztaty. Jeden z warsztatów odbył się w październiku w Tallinie w Estonii, drugi zaś w marcu w Kownie na Litwie. Były one okazją do poznania innych uczestników kursu, wymiany doświadczeń oraz uzyskania cennego feedbacku na temat przygotowywanego przeze mnie projektu w ramach kursu. W trakcie jego trwania dokonałam zmiany w programie przedmiotu Usługi w gospodarce światowej/Services in the global economy (który jest przedmiotem kierunkowym na kierunku MSG) i uwzględniłam w treściach i metodach nauczania Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – wskazała Andżelika Kuźnar.

– Od przyszłego roku akademickiego przedmiot ten będzie prowadzony w formule blended-learning, gdzie treści „wykładowe” zostaną zamieszczone na platformie e-learningowej, natomiast podczas pracy warsztatowej studenci przygotują w zespołach projekt. Dzięki nowemu programowi przedmiotu, studenci będą mogli rozwijać kluczowe kompetencje przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja). Forma blended- learning będzie wymagała od studentów większej odpowiedzialności za proces uczenia się, prezentowania wysokiego poziomu samodyscypliny, orientacji na cel, ciągłego doskonalenia umiejętności cyfrowych, nauki wirtualnej współpracy. Natomiast spotkania w sali będą miały formę ćwiczeń, podczas których studenci będą pracować w małych zespołach, gdzie będą mogli rozwijać relacje osobiste. Przeprowadzą burzę mózgów i przygotują projekt końcowy, który uwrażliwi ich na problemy zrównoważonego rozwoju usług turystycznych w wybranych krajach. Ważną częścią projektu będzie nauka przekazywania feedbacku. Wyniki zostaną przedstawione szerszej publiczności (wystawa wybranych prac, np. plakaty na w Auli Spadochronowej lub online). Do 18 sierpnia trwa nabór do kolejnej edycji kursu”.

Dla pracowników naukowych bardzo korzystna jest także możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach (18 kwietnia odbyła się konferencja online pt. Inner Sustainability – the core of education for sustainability), włączenia się do regionalnej społeczności badawczej w obszarze zrównoważonego rozwoju, zostania członkiem BUP Supervisor Collegium – zespołu ekspertów udzielających wsparcia naukowego studentom i doktorantom, m.in. w ramach Masters Thesis Training. Istnieje także możliwość dzielenia się wynikami badań dzięki możliwości publikacji za pośrednictwem BUP Research Notes Letter.

Dr hab.  Kuźnar, prof. SGH, przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wojciech Małolepszy – student II roku Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze