W SGH debata “Perspectives and Policy for Ukraine’s Post-war Economy. What should be done after the Russian aggression is over?”

zdjęcie czworga osób siedzących podczas debaty; jeden mężczyzna stoi przy mównicy

25 kwietnia w SGH odbyła się debata “Perspectives and Policy for Ukraine’s Post-war Economy. What should be done after the Russian aggression is over?” („Perspektywy i polityka dla powojennej gospodarki Ukrainy. Co należy zrobić po zakończeniu rosyjskiej agresji?") z udziałem międzynarodowych ekspertów, zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych pod auspicjami CIVICA.

Od ponad roku siły zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują bezprecedensowy w powojennej historii Europy atak na sąsiednie państwo – Ukrainę. Wojna na wschodzie Europy niesie poważne skutki dla Ukrainy, jej ludności, dla Unii Europejskiej i całego świata. Wraz z rosyjską napaścią zmienił się porządek międzynarodowy tak polityczny, jak gospodarczy. Zmieniła się także sytuacja społeczna i gospodarcza samej Ukrainy.

Paradoksalnie, nieuchronna zapaść gospodarcza, jakiej z powodu wojny doświadcza obecnie Ukraina, spotęgowana dodatkowo brakiem poważnych reform gospodarczych w pierwszych dekadach jej niepodległości, stwarza niepowtarzalną szansę na przeprowadzenie głębokiej transformacji gospodarczej, którą Ukraina ma szansę zapoczątkować nazajutrz po ostatecznym odparciu rosyjskiej agresji.

Jaka powinna być zatem polityka gospodarcza Ukrainy po zakończeniu wojny? Jakie cele strategiczne powinien postawić przed sobą ukraiński rząd, korzystając z bezprecedensowego poparcia opinii społecznej dla dzieła reform i integracji z UE? Jakie negatywne zjawiska i trendy obecne w życiu gospodarczym tego kraju powinny być wyeliminowane, by plan reform został uwieńczony sukcesem?

Uczestnicy debaty:

  • prof. Sergei Guriev, rektor (Provost) Sciences Po w Paryżu, w latach 2016-2019 główny ekonomista EBOR,
  • prof. Tymofyi Mylovanov, prezydent Kyiv School of Economics,
  • w zastępstwie dr. hab. Leszka Balcerowicza, prof. SGH, autora polskich reform gospodarczych w latach 90. i wykładowcy SGH, w debacie wziął udział dr hab. Jan Hagemejer, dyrektor ds. makroekonomii i handlu CASE,
  • Debatę i Q&A session będzie moderować dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki SGH.

Gościem specjalnym debaty był dyrektor wykonawczy CASE Ukraine, Dmytro Boyarchuk stojący na czele zespołu autorów, który przygotował raport ekspercki “Economic priorities in post-war Ukraine. A blueprint for reform” (luty 2023).

mężczyzna przemawia przy mównicy

Debata, zorganizowana wspólnie przez SGH i CASE, była dostępna dla uczestników z 10 uczelni tworzących sojusz CIVICA – Europejski Uniwersytet Nauk i Społecznych oraz pięciu uczelni ukraińskich, uczestniczących w programie CIVICA for Ukraine. Transmisja na kanale You Tube SGH. 

26 kwietnia zapraszamy do SGH na spotkanie autorskie z prof. Gurievem w związku z wydaniem książki „Spin dyktatorzy. Nowe oblicze tyranii w XXI wieku” autorstwa Sergeia Gurieva i Daniela Treismana.