Raport „Punkt widzenia Pracodawców RP. Sytuacja kobiet na rynku pracy”

zamazane zdjecie kobiet w ogrodniczkach stojącej przybiurku;na pierwszym planie okulary i kaktus na stole; cały obraz jest wykropkowany

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w ostatnich latach rośnie, ale wciąż jest niższa niż mężczyzn. Nadal niski jest udział kobiet w parlamencie i w rządzie. Zróżnicowanie płci jest również widoczne w systemie emerytalnym. Kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. W 2022 r. średni wiek przejścia na emeryturę Polek wyniósł 60,6 lat, a Polaków 64,9 lat – wynika z raportu „Punkt widzenia Pracodawców RP. Sytuacja kobiet na rynku pracy”.

Jak oceniają autorzy reportu, luka płci w Polsce na rynku pracy, w systemie emerytalnym, a także w aktywności politycznej czy gospodarczej jest znacząca, przy czym różnice te dotyczą przede wszystkim młodych i starszych kobiet. Eksperci podkreślają, że kobiety częściej są lepiej wykształcone, ale ich potencjał jest mniej wykorzystany. I wymieniają przyczyny takiej sytuacji: ograniczone możliwości łączenia opieki i pracy zawodowej, związane m.in. z niskim upowszechnieniem elastycznego zatrudnienia, brakiem dostępu do opieki nad dziećmi, szczególnie do trzech lat. Wśród kobiet po 50. roku życia luka związana jest z brakiem usług opiekuńczych dla osób dorosłych, a także niższym wiekiem emerytalnym – głosi raport.

Opracowanie zaprezentowała w pierwszym dniu kongresu Open Eyes Economy Summit 2023 w Krakowie dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, profesorka SGH i prorektorka ds. nauki, a także doradczyni prezesa Pracodawców RP. Raport przygotowała Grupa Robocza „Rynek pracy, edukacja zawodowa, dialog społeczny”, powołana w ramach Zespołu Doradców Prezesa Pracodawców RP.

kobieta przemawiająca na scenie, stoi za pulpitem

Materiał przedstawia kluczowe aspekty sytuacji kobiet i luki płci, w tym na rynku
pracy w wymiarze m.in.: aktywności oraz bierności zawodowej, aktywności edukacyjnej, a także uczenia się przez całe życie, emerytur, jak również w szerszym kontekście oceny luki płci dokonywanej przez World Economic Forum.

Autorzy opracowania skoncentrowali się na kwestiach kluczowych z punktu widzenia Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 12 tys. przedsiębiorców oraz jej poszczególnych członków. Eksperci zamieszczają w raporcie propozycje i rekomendacje, stanowiące głos w dyskusji na temat działań i polityk zmierzających do wyrównywania sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce. Adresatami przedstawionych propozycji i rekomendacji są władze publiczne oraz członkowie Pracodawców RP.

Opracowano na podstawie raportu.

Raport „Punkt widzenia Pracodawców RP. Sytuacja kobiet na rynku pracy"

O sytuacji kobiet na rynku pracy w Studiu SGH-„Puls Biznesu"podczas OEES 2023 mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH