Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – maj 2022

Na zdjęciu: Nowoczesna operacyjna linia montażowa wyposażenia zakładu produkująca włókno szklane w przemyśle ciężkim koncepcja warsztatu obróbki metali (autorstwo usertrmk <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/biznes'>Biznes zdjęcie utworzone przez usertrmk - pl.freepik.com</a>)

Po krótkotrwałej poprawie w kwietniu koniunktura w  przemyśle przetwórczym uległa w maju pogorszeniu. Informują o tym firmy prywatne i publiczne.

Wykres: koniunktura w przemysle maj 2022

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca o 5,9 pkt. Obecnie wynosi ona -2,8 pkt. Spadek w ciągu roku wyniósł 8,1 pkt.

Przedsiębiorstwa informują o zmniejszeniu wielkości produkcji i zamówień, zarówno ogółem jak i eksportowych, oraz zatrudnienia. Wzrosły zapasy wyrobów gotowych. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych. Tempo wzrostu cen producentów zostało zahamowane. Obniżyła się również wielkość produkcji na eksport. Odnotowano także zmniejszenie się względnych korzyści z produkcji na eksport oraz pogorszyła się jej konkurencyjność. Ponownie wzrósł jednostkowy koszt produkcji. Mimo to opinie producentów o ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju nieco się poprawiły.

Pogorszenie się koniunktury w maju odnotowali producenci we wszystkich klasyfikowanych grupach; największe miało miejsce w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, a najmniejsze w produkcji dóbr inwestycyjnych. Wartości wskaźnika IRGIND obniżyły się odpowiednio o: 8,3 i 0,9 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia spadku wartości wskaźnika nie odnotowano tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników. Najwyższą wartość, 10,3 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem ponad 500 pracowników, a najniższą, -5,0 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników. Koniunktura poprawiła się w trzech makroregionach: centralnym (o 4,4 pkt), południowym (o 3,8 pkt) i północno-zachodnim (o 8,7 pkt). Najbardziej, o 13,1 pkt, pogorszyła się koniunktura w województwie mazowieckim.


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Maj 2022 (Badanie okresowe nr 404)