Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu – II kwartał 2022

Abstrakcyjne rozmycie w supermarkecie – autor topntp26 <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/tlo'>Tło zdjęcie utworzone przez topntp26 - pl.freepik.com</a>

Pogorszenie koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury niższy niż przed rokiem oraz od dziesięcioletniej średniej

na wykresie wskaźnik koniunktury w handlu II kwartał 2022

Koniunktura w handlu w II kwartale 2022 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 5,2 pkt i wynosi -4,9 pkt. Jest również niższa od średniej dla drugiego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -1,3 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (6,0 pkt w II kw. 2021 r.).

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 35,4 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 41,9% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 51,6% ankietowanych za średnią, natomiast 6,5% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są jednak optymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz konkurencja. Spadła natomiast dotkliwość następujących czynników, takich jak: niedostateczna podaż, wysokość oprocentowania kredytów oraz możliwość uzyskania kredytów.

Szczegółowe wyniki badania w: „Koniunktura w handlu. II kwartał 2022”. Badanie okresowe nr 114, IRG SGH