Przemówienie inauguracyjne rektora SGH Piotra Wachowiaka

Inaugiracja roku akademickiego 2023/2024

Od rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego zależy to, czy dana gospodarka jest zdolna do samoistnego kreowania impulsów rozwojowych – powiedział rektor SGH Piotr Wachowiak 11 października br. podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024.  Zachęcił do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych 15 października. „Udział w wyborach jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Zachowując neutralność, gdy chodzi o sympatie polityczne, nasza uczelnia od 117 lat stawia sobie za cel kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli naszego państwa. Obywateli, którzy rozumieją, że od jakości stanowionego przez parlament prawa i decyzji rządu zależy pomyślny rozwój gospodarki i sytuacja ekonomiczna naszego kraju" – zaznaczył rektor.

Szanowni Państwo, Droga Rodzino SGH,

Na początku mojego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę na jedną z ważniejszych wartości, która obecnie wydaje się nie być przestrzegana przez wielu ludzi. Tą wartością jest szacunek do drugiego człowieka. Apeluję: traktujmy się z życzliwością i uprzejmością. Szanujmy godność innych ludzi, przestrzegając praw każdego człowieka. Możemy, a nawet i powinniśmy się różnić, gdy chodzi o poglądy i wyznawane wartości, ale nigdy nie możemy tracić z oczu tego, że podstawą zdrowego społeczeństwa jest szacunek dla drugiego człowieka – w tym adwersarza. Szanujmy się nawzajem, nie obrażając i nie raniąc innych. Więcej uśmiechajmy się do siebie. Spełniwszy te warunki, będziemy mogli prowadzić skuteczny dialog, w którym – chcę podkreślić – powinny być wykorzystywane tylko rzeczowe argumenty.

Szanowni Państwo,
Od rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego zależy to, czy dana gospodarka jest zdolna do samoistnego kreowania impulsów rozwojowych. Z raportu „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy”, przygotowanego przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce wynika, że występuje dodatni i istotny związek między wydatkami na badania naukowe i prace rozwojowe a wzrostem PKB. Każda zainwestowana złotówka w badania naukowe i prace rozwojowe daje efekt między ok. 8 a 13 zł wyższego PKB. Efektywność wydatków publicznych na badania naukowe i prace rozwojowe jest znacznie wyższa niż łącznych wydatków publicznych. W Polsce występuje luka finansowania nauki i prac rozwojowych nie tylko względem wiodących krajów Unii Europejskiej , ale nawet względem krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Poziom finansowania nauki w Polsce wynosi ok. 30-50% finansowania w wiodących krajach Unii Europejskiej i ok. 60-70% w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Unijny standard wydatków na naukę to 3% PKB, a w Polsce wynosi 1,1% PKB. Zatem konieczne jest znaczne zwiększenie wydatków na naukę, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju gospodarki. Jak wynika z Raportu KRUE wzrost gospodarczy powinien opierać się przede wszystkim na postępie technicznym oraz efektach działalności naukowej.

Szanowni Państwo,
Studia w naszej uczelni postrzegane są jako prestiżowe. W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2023” zajmujemy pierwsze miejsce wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Odnotowaliśmy w tym roku spektakularną poprawę swej pozycji w rankingu uwzględniającym umiędzynarodowienie uczelni. W poprzednim roku zajmowaliśmy 15. miejsce na liście, w tegorocznym zestawieniu jesteśmy już na miejscu piątym. Cieszymy się również, że utrzymaliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce w rankingu „Absolwent na rynku pracy”, co świadczy o tym, że bardzo dobrze kształtujemy liderów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Fakt ten potwierdza obecność aż pięciu absolwentów SGH na tegorocznej liście 30 przed 30 magazynu Forbes. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jesteśmy również obecni – jako jedna z 37 polskich uczelni i jedyna polska uczelnia ekonomiczna - w prestiżowym rankingu Times Higher Education, który klasyfikuje ponad 1900 uczelni na świecie pod względem nauczania, jakości badań naukowych, transferu wiedzy oraz pozycji międzynarodowej.

Dziękuję całej społeczności za wielkie zaangażowanie w realizację strategii rozwoju SGH. Dzięki współpracy i profesjonalizmowi wspólnie osiągnęliśmy cały szereg sukcesów w minionym roku akademickim, o czym mówiłem na spotkaniach z pracownikami poszczególnych jednostek. Jeszcze raz z dziękuję wszystkim z całego serca. Przed nami stoją nowe wyzwania, którym na pewno razem sprostamy, bo tworzymy wspaniałą rodzinę SGH. Wspomnę o niektórych spośród nich: wdrożenie polityki naukowej SGH, uruchomieniu naukowego programu mentoringowego, uruchomienie nowych kierunków studiów dualnych z partnerami biznesowymi oraz wspólnego kierunku studiów magisterskich z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pozyskanie nowych akredytacji międzynarodowych, rozwój współpracy zagranicznej, podniesienie satysfakcji z pracy pracowników oraz satysfakcji studentów i doktorantów, uruchomienie Otwartego Uniwersytetu SGH, rozwój działalności Międzykolegialnego Centrum Naukowego Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych, zakończenie budowy budynku S oraz rozpoczęcie modernizacji budynku A i Klubu Park.

Cieszę się, że nasza współpraca z partnerami zagranicznymi rozwija się bardzo dobrze. Z sukcesem włączyliśmy się do sojuszu czołowych europejskich uczelni wyższych – do Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA. Odpowiadamy w tym sojuszu za tożsamość i integrację całej 70-tysięcznej rzeszy studentów 10 czołowych uczelni europejskich. Możliwość rozwoju współpracy zagranicznej jest związana m.in. z wielkim dobrodziejstwem cywilizacyjnym dla Polski, jakim jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. W drugim semestrze będziemy na naszej Alma Mater uroczyście obchodzić 20-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Życzę sobie i Państwu, by ten najważniejszy w najnowszych dziejach Polski projekt mógł nadal się dynamiczne rozwijać a nasze relacje z pozostałymi członkami Unii były kształtowane w duchu zaufania i znakomitej współpracy. Powtórzę to, co mówiłem na wstępie: możemy i powinniśmy się różnić, ale zawsze w duchu wzajemnego szacunku!

Jako przedstawiciel uczelni ekonomicznej nie mogę nie wspomnieć w tym kontekście o konieczności dołożenia wszelkich starań przez nas wszystkich, aby pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą przeznaczone między innymi na wzmocnienie naszej gospodarki, podniesienie poziomu jej konkurencyjności, transformację cyfrową, zieloną energię, mobilność, a także – mam wielką nadzieję – na finansowanie nauki oraz badań rozwojowych.

Rok 2023 jest w naszej uczelni Rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego kierującego SGH i wykładającego w naszej uczelni w latach 1923–1960. Profesor Edward Lipiński, który ratował honor uczelni w czasie rosnącego antysemityzmu w latach 30-tych., kiedy to stawał w obronie studentów żydowskich i który przeprowadził SGH przez mroki okupacji niemieckiej, budując struktury tajnego nauczania, w drugiej połowie lat 70. stał się jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników. Dziś rano, złożyłem wiązankę kwiatów na grobie Profesora, a następnie wspólnie z przedstawicielami IPN odsłoniliśmy tablicę, która upamiętnia tajne spotkania KOR w mieszkaniu Edwarda Lipińskiego w Domu Profesorskim zlokalizowanym na terenie kampusu naszej Uczelni. Andrzej Celiński, jeden z młodszych działaczy KOR, zapamiętał reakcję prof. Edwarda Lipińskiego na jego próby klasyfikacji systemów ekonomicznych tamtych latach. Profesor uśmiechnął się i powiedział: „Pamiętaj Andrzejku, nie ma gospodarki bez przedsiębiorczości! Wszystko, co nie służy przedsiębiorstwom, jest pozbawione ekonomicznego sensu”. Te słowa, oddające podejście nie tylko prof. Lipińskiego, ale i całego grona wybitnych wykładowców SGH niech będą mottem rozpoczynającego się roku akademickiego. W SGH wierzymy w ich prawdziwość. Znalazło to wyraz w uhonorowaniu tegoroczną Nagrodą Gospodarczą SGH vice mistrza olimpijskiego i odnoszącego wielkie sukcesy przedsiębiorcy – Czesława Langa.
„Gdy jesteś zawodowym kolarzem, przejedziesz ileś tam Tour de France i Wyścigów Pokoju, przewróciłeś się ileś tam razy, ileś razy miałeś trudne sytuacje i się po tym pozbierałeś, to jest to najlepsza szkoła życia. Później jest o wiele łatwiej prowadzić biznes, o wiele łatwiej stawiać sobie jakiś cel już poza sportem. Chociaż sam moment, kiedy kończy się karierę i trzeba sobie znaleźć coś nowego, nie jest łatwy” – jak powiedział Czesław Lang w wywiadzie opublikowanym w najnowszym numerze „Gazety SGH”.

Cele, jakie sobie stawiamy, są kluczowe w biografii indywidualnej i w życiu narodów. Gdyby nie najbardziej szczytny cel, jaki można sobie wyobrazić: obrona niepodległości i prawa do stanowienia o sobie, Ukraina nękana przez Rosję od blisko półtora roku i doświadczająca na co dzień wyniszczających skutków rosyjskiej agresji, zapewne nie wytrzymałaby wielkiej wojennej presji. A daje radę i odnosi sukcesy! Uznając bohaterstwo narodu ukraińskiego Senat SGH przyznał tytuł doktora honorowego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Drodzy Studenci I roku,
Chcę powitać Państwa w progach SGH. Rozpoczynacie najpiękniejszy etap życia – pełen wyzwań, możliwości zdobycia gruntownej wiedzy i nowych doświadczeń, ale też pełen przygód i przyjaźni trwających często przez całe życie. Wybrali Państwo jedną z najlepszych polskich uczelni ekonomiczno-biznesowych, kuźnię kadr gospodarczych, społecznych i politycznych naszego kraju, a to zobowiązuje. Ale nie znaleźli się Państwo tutaj przez przypadek. Przyjęliśmy Państwa, bo wykazaliście się solidną wiedzą i samodzielnym myśleniem. Życzę owocnego studiowania, realizacji celów i marzeń oraz wspaniałych relacji z wykładowcami i koleżankami oraz z kolegami. Stajecie się częścią rodziny SGH i jest to dla nas wszystkich powód do radości. Okres studiowania, czas młodości to naprawdę najwspanialszy okres życia, choć o tym, że tak jest przekonujemy się, gdy się już zakończył, na co w swoim wierszu „Odda do starości” zwraca uwagę laureatka literackiej nagrody Nobla, Wisława Szymborska, która obchodziłaby w tym roku setne urodziny i której wiersze usłyszymy na zakończenie dzisiejszej uroczystości. Życzę zatem, by mieli Państwo jak najmniej powodów do narzekania. Wielu sukcesów i wielu radości w nowym roku akademickim. Życzenia te kieruje również do całej społeczności SGH.

Szanowni Państwo,
Za kilka dni w naszym kraju odbędą się wybory parlamentarne. Zachęcam Państwa do wzięcia w nich udziału. Z takim apelem zwróciła się do środowisk akademickich Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Apel ten został poparty przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Udział w wyborach jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Zachowując neutralność, gdy chodzi o sympatie polityczne, nasza uczelnia od 117 lat stawia sobie za cel kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli naszego państwa. Obywateli, którzy rozumieją, że od jakości stanowionego przez parlament prawa i decyzji rządu zależy pomyślny rozwój gospodarki i sytuacja ekonomiczna naszego kraju.

Życzę Państwu wszystkiego dobrego !!!