Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w SGH

inauguracja roku akademickiego na auli

2 października 2023 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczął się kolejny rok akademicki 2023/2024. Uroczysta inauguracja miała miejsce w środę 11 października w Auli Głównej SGH z udziałem władz rektorskich i administracyjnych oraz przedstawicieli społeczności akademickiej.

Transmisja z wydarzenia jest dostępna na kanale YouTube naszej uczelni. Link do transmisji.

Uroczystość zainaugurował Chór SGH hymnem państwowym i hymnem Unii Europejskiej – „Odą do Radości”.

Uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024 rozpoczął rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, witając licznie przybyłych gości. Przemówienie inauguracyjne JM Rektora.

rektor przemawia podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego

Prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
 

„Gaudeamus igitur. U progu nowego roku akademickiego 2023/2024 trudno nie przywołać przypadającej w nim 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. W MEiN kontynuujemy idee KEN i konsekwentnie zmierzamy do tego, aby akademickość rozwijała się również w mniejszych miastach tak, aby wszyscy młodzi ludzie mieli równe szanse na rozwój. Nie pozostajemy obojętni na wyzwania współczesnego i przyszłego świata. Krajowe uczelnie dostosowują  ofertę dydaktyczną do zmieniającej się rzeczywistości i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Umożliwiają naukę na ponad 200 nowych kierunkach (…)

W ciągu ostatnich lat wydatki z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę zwiększyły się o 8 mld złotych. Jednocześnie jednym z naszych priorytetów jest kwestia podwyżek dla nauczycieli i pracowników akademickich. Z tym większą przyjemnością pragnę przekazać, że w 2024 r. subwencja dla uczelni zostanie zasilona dodatkowymi środkami z przeznaczeniem na 12,3-proc. wzrost funduszu płac. (…)
W nowym roku akademickim życzę inspiracji do pracy, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wszelkiej satysfakcji. Vivat academia, vivat profesores!"

Szef kancelarii Senatu RP, minister Adam Niemczewski, odczytał list marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego.

W dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pragnę Państwa pozdrowić i przekazać moje wyrazy szacunku dla wszystkich zaangażowanych w prace i rozwój uczelni. (…)

SGH zawsze była zaangażowana w służbę naszej ojczyźnie i jej wszechstronny rozwój gospodarczy.  Dowodzi tego znacząca rola absolwentów i wykładowców w kształtowaniu polityki ekonomicznej naszego kraju. Także historia współpracy Senatu RP z SGH wypełniona jest głęboką refleksją nad zarządzaniem gospodarką. Wielokrotnie w naszych pracach legislacyjnych korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia ekonomistów związanych z tą uczelnią, a naukowcy z SGH byli częstymi prelegentami i gośćmi organizowanych w Senacie konferencji i seminariów. Wasze sugestie i propozycje były dla nas wielokrotnie ogromnym wsparciem, za które jeszcze raz pragnę podziękować.

W tym uroczystym dniu pragnę przekazać całej społeczności akademickiej moje najlepsze życzenia. (...)

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska odczytała list prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych. Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenie zasłużonym pracownikom i wykładowcom SGH. Z upoważnienia prezydenta odznaczenia wręczył rektor SGH.

kobieta stoi na scenie po wręczeniu odznaczenia państwowego przez rektora uczelni

ZŁOTY MEDAL otrzymali: Małgorzata Jastrzębska, Anna Karmańska, Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Makowska, Małgorzata Michalak, Monika Pętkowska i Anna Przedmojska.

SREBRNY MEDAL otrzymali: Tomasz Stefan Cichowicz, Irmina Cisek-Cicirko, Katarzyna Klimczak, Katarzyna Kłopotowska, Anna Kotlińska, Małgorzata Litwińczuk, Edyta Łazarowicz, Marta Łukowska, Olga Mikołajczyk, Monika Rosińska, Karolina Rydz, Irena Senator, Sylwia Sepetowska, Katarzyna Smolińska, Monika Wielogórska i Agnieszka Zawada. 

BRĄZOWY MEDAL otrzymali: Agata Balcerak, Monika Galecka, Krzysztof Kalamus, Diana Krysińska, Paulina Mierzejewska, Karolina Pawlaczyk, Tomasz Pszczoła, Łukasz Tulik.

Podczas uroczystości wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom uczelni. „Mam zaszczyt poinformować, że postanowieniem ministra edukacji i nauki, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali następujący nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie" – przekazała prorektorka do spraw nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, odczytawszy decyzję ministra. 

Medale otrzymali:  dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH, dr hab. Lidia Danik, prof. SGH, dr Lidia Dzierżek, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH.

Po wykonaniu przez Chór SGH pieśni Gaude Mater Polonia wręczone zostały Medale „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, które otrzymali: Ewa Kłobukowska, Stefan Krebs, Grażyna Rabsztyn, profesor Stefan Rammert, profesor Daniel Schunk oraz Teresa Sukniewicz-Kleiber.

Tradycyjnie nadszedł także moment na złożenie gratulacji absolwentom SGH, którzy świętują w tym roku 50. rocznicę immatrykulacji. Uroczystość poprowadził prorektor do spraw współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH. Rektor SGH wręczył listy gratulacyjne następującym osobom: prof. dr hab. Leokadii Oręziak, dr Annie Rokickiej-Broniatowskiej, dr Marii Wieczorek, dr hab. Jackowi Brdulakowi, prof. SGH, dr hab. Gabrielowi Główce, prof. SGH, prof. dr hab. Bogdanowi Mrozowi, dr hab. Jackowi Łaszkowi prof. SGH, dr hab. Stanisławowi Łobejko, prof. SGH.

Po immatrykulacji studentów i doktorantów, wypowiedzeniu przez nich roty ślubowania i wręczeniu matrykuł studentom I i II roku (9 osób.) oraz doktorantom (5 osób.) rektor Piotr Wachowiak oficjalnie otworzył rok akademicki 2023/2024. W Auli Głównej SGH rozbrzmiała studencka pieśń hymniczna Gaudeamus igitur - Radujmy się więc – z rozpoczętego roku akademickiego.

Na inauguracji wybrzmiał także głos studentów i doktorantów. Do zebranych słowa skierował przewodniczący Samorządu Studentów Piotr Borczyński oraz przewodnicząca Samorządu Doktorantów Jolanta Bartoszewska.

przewodniczący Samorzadu Studentów przemawia podczas uroczystości na auli

przewodnicząca Samorządu Doktorantów przemawia podczas uroczystości na auli

Środowe uroczystości zakończył wykład inauguracyjny profesora Jana Klimka pt. „Firma rodzinna jako dobro publiczne”.  

W kolejnej części uroczystości wręczono nagrody „Żagle Biznesu SGH”. Celem konkursu jest wyróżnienie dynamicznie rozwijających się i osiągających sukcesy gospodarcze przedsiębiorstw, założonych i prowadzonych przez studentów, doktorantów lub absolwentów SGH. 

Nagroda Żagle Biznesu przyznawana jest w pięciu kategoriach: Organizacja, CSR, Produkt, Technologia, Marketing.

Kapitule, złożonej z naukowców i przedstawicieli firm z Klubu Partnerów SGH, w szczególności zależy na upowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk biznesowych. W tegorocznej edycji konkursu kapituła zdecydowała, że statuetki „Żagle Biznesu SGH” trafią do trzech firm.

Nagroda „Żagiel Biznesu SGH” w kategorii „Organizacja” przypadła firmie EWL Group. Statuetkę odebrał Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Wyróżnienie w kategorii „Produkt” otrzymała firma JP Weber Transformation Advisory.

Grand Prix za najwyższy wynik procentowy oraz nagroda w kategorii „CSR” oraz w kategorii „Produkt” przypadła firmie Find Funds. Statuetki odebrał prezes firmy Piotr Majewski, prezes Find Funds.

Inaugurację roku akademickiego 2023/2024 w SGH uświetnił odczyt poezji Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiej Nagrody Nobla. W tym roku nasza noblistka skończyłaby 100 lat.

Wydarzenia towarzyszące:

W środę we wczesnych godzinach rannych rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH i prof. dr hab. Mariusz Próchniak, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej, złożyli wieniec na grobie profesora Edwarda Lipińskiego, Patrona Roku 2023 w SGH.

O godz. 9 na dziedzińcu SGH została odsłonięta, wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i SGH, tablica upamiętniająca działalność prof. Lipińskiego w Komitecie Obrony Robotników. Więcej pod linkiem.

Przed południem studenci wspólnie odtańczyli Poloneza i Belgijkę w Auli Spadochronowej.

studenci tańczą Poloneza na auli

Po inauguracji w czytelni ogólnej Biblioteki SGH została otwarta wystawa „Nie ma gospodarki bez przedsiębiorczości. Mieszkanie Profesora Edwarda Lipińskiego – nieformalna siedziba KOR”. Więcej pod linkiem.