Absolwenci SGH nadal najbardziej poszukiwani na rynku pracy – ogłoszono wyniki rankingu „Perspektyw” w 2023 r.

grupa osób z dyplomami w ramkach po ogłoszeniu rankingu Perspektyw 2023

W świetle opublikowanych 29 czerwca wyników Rankingu Szkół Wyższych na 2023 r., przeprowadzonego przez miesięcznik „Perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie utrzymała najwyższą pozycję wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, zajmując 1. miejsce w rankingu według typów uczelni w kategorii „Uczelnie Ekonomiczne”. SGH wyprzedza w tym zestawieniu Akademię Leona Koźmińskiego (drugie miejsce) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (trzecie miejsce).  W zestawieniu ogólnym, które uwzględnia wszystkie uczelnie w Polsce, SGH zajęła 12. miejsce.

                                                     logo rankingu miesięcznika Perspektywy 2023

SGH odnotowała w tym roku spektakularną poprawę swej pozycji w rankingu uwzględniającym umiędzynarodowienie uczelni. W 2022 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła 15. miejsce w tym rankingu, zdobywając 60,5 pkt. W tegorocznym zestawieniu SGH znalazła się już na miejscu piątym z 94 pkt. Lepiej od naszej uczelni radzą sobie pod tym względem tylko Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Warszawski, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński.

Tradycyjnie już Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w rankingu „Absolwent na rynku pracy”, uzyskując pełne 100 pkt. SGH wyprzedziła pod tym względem – podobnie jak w roku ubiegłym – Warszawski Uniwersytet Medyczny (77,4 pkt.) i Akademię Pożarniczą w Warszawie (77 pkt.), ale dystans między SGH jako liderką rankingu a WUM powiększył się (w 2022 r. WUM uzyskała 88,6 pkt.). Zestawienie dotyczące sytuacji absolwentów pokrywa się z grubsza z tegorocznymi wynikami badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (ELA8) (link do komentarza w Gazecie SGH prof. dr. hab. Marka Rockiego) z maja br., które pokazało, że absolwenci finansów i rachunkowości z SGH są na 8. miejscu, gdy chodzi o najlepiej zarabiających absolwentów. Wyprzedzają ich jedynie b. studenci kierunków informatycznych z innych uczelni.

Ranking, jaki „Perspektywy” prowadzą w tzw. grupach kryteriów, obejmuje takie aspekty, jak:

  • prestiż,
  • wynalazczość,
  • absolwent na rynku pracy,
  • potencjał naukowy,
  • efektywność naukowa,
  • publikacje,
  • warunki kształcenia
  • i umiędzynarodowienie.

W odrębnym rankingu kierunków studiów, który objął w tym roku łącznie 74 kierunki nauczane w Polsce, SGH potwierdziła ponownie swą pozycję lidera w grupie kierunków ekonomicznych. Nasza uczelnia zajęła:

1. miejsce, gdy chodzi o kierunek finanse i rachunkowość, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Ekonomiczny w Poznaniu,

2. miejsce w kategorii kierunek ekonomia, plasując się tuż za Uniwersytetem Warszawskim, ale przed Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

oraz 3. miejsce w kategorii kierunek zarządzanie, po Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i UW.

W nowo wprowadzonej w tym roku kategorii kierunków ekonomicznych informatyka i ekonometria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła drugie miejsce (73,6 pkt.), dając się wyprzedzić Uniwersytetowi Warszawskiemu (100 pkt.), ale plasując się przed Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (65,1 pkt.).

Ogłoszenie rankingu kierunków studiów poprzedziła tzw. wielka kalibracja. „W wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700 – przypomina miesięcznik. – Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających ocenie”.

Warto podkreślić, że w rankingu uczelni ekonomicznych, w którym SGH od lat plasuje się na pierwszej pozycji, dystans, jaki dzieli naszą uczelnię od Akademii Leona Koźmińskiego, zmniejszył się do 0,9 pkt. (WSK) z 1,4 pkt. w roku ubiegłym. W 2022 r. wskaźnik rankingowy wyniósł 68,5 pkt. dla SGH oraz 67, 1 pkt. dla Akademii Koźmińskiego. W roku obecnym wynosi: dla SGH 70,8 pkt. i 69,9 pkt. dla Akademii, co oznacza, że obie uczelnie odnotowały wzrost.

„Bardzo cieszy mnie, że potwierdziliśmy pozycję lidera, jeśli chodzi o Finanse i Rachunkowość i znów jesteśmy najlepsi, tak jak w latach ubiegłych, bo zajmujemy pierwsze miejsce na podium, gdy chodzi najlepsze uczelnie ekonomiczne w kraju. Jako rektora SGH szczególnie cieszy mnie wysoka pozycja wyjściowa naszych absolwentów na rynku, co potwierdził najnowszy ranking «Perspektyw», a wcześniej badanie ELA 8. W SGH kształtujemy liderów przyszłości, ale zależy nam bardzo, by ich talenty i umiejętności służyły polskiej gospodarce – podkreślił niekryjący wielkiego zadowolenia z wyników rankingu „Perspektyw” rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. – Jestem też rad, że tak znacząco poprawiliśmy w tym rankingu naszą pozycję, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie SGH”

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 są dostępne pod adresem.