Debata o kryzysie ekonomicznym i klimatycznym na Konferencji LUMEN

Autor
dwie osoby debatujące w studiu, dwie online

23-24 listopada br. w formule online odbyła się Konferencja LUMEN - największe forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej. LUMEN zrzesza setki osób zaangażowanych w profesjonalne zarządzanie uczelniami – rektorów, kanclerzy i menadżerów.

LUMEN zmienia się wraz ze zmianami szkolnictwa wyższego w Polsce – rozwija się pod względem kontaktów międzynarodowych, dygitalizuje i zacieśnia współpracę z biznesem. Do grona organizatorów konferencji, obok PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich, dołączył w tym roku wydawca najbardziej prestiżowego rankingu szkół wyższych na świecie – Times Higher Education.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono zagadnieniom o charakterze strategicznym, czyli wsparciu finansowemu uczelni w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ewaluacji działalności naukowej, internacjonalizacji i  zrównoważonemu rozwojowi uczelni. Drugiego dnia skoncentrowano się na zarządzaniu operacyjnym i przedstawieniu konkretnych rozwiązań zarządczych i informatycznych mających na celu poprawę efektywności działania polskich szkół wyższych.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się bardzo interesująca dyskusja panelowa „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność uczelni w erze kryzysu ekonomicznego oraz klimatycznego”, którą moderował rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. W dyskusji wzięli udział: dyrektor generalna UNEP/GRID w Warszawie Maria Andrzejewska, prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. Aleksandra Przegalińska oraz chief data oficer z Times Higher Education, Duncan Ross.

Moderujący dyskusję rektor SGH zwrócił uwagę, że ignorowanie kryzysu klimatycznego jest coraz bardziej kosztowne. Podkreślił, że eksperci nie mają wątpliwości, iż przez zmianę klimatu radykalne zjawiska pogodowe będą nie tylko coraz częstsze, ale będą powodowały coraz poważniejsze straty ekonomiczne.

Nie dostrzegamy tego, że świat stoi na granicy destabilizacji gospodarczej ściśle powiązanej z katastrofą klimatyczną. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska – zauważył rektor Piotr Wachowiak. W jego ocenie jeśli wspólnie nie pokonamy kryzysu klimatycznego, to potężny kryzys gospodarczy jest tylko kwestią czasu.

Prof. Wachowiak wyraźnie zaznaczył, że edukacja klimatyczna wpisuje się ściśle w misje uczelni, w których podkreśla się konieczność odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Rola szkół wyższych w tym zakresie jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, obejmującego różnych interesariuszy, a także kształtować liderów, którzy taką działalność podejmą.