Zmarł prof. Bogdan Grzeloński

1 sierpnia 2023 roku zmarł profesor Bogdan Grzeloński.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 9 sierpnia 2023 o godzinie 14.00 w Kościele św. Szczepana przy ul. św. Szczepana 1, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Prawosławnym ul. Wolska 138/140.
Przy kościele, o godzinie 14.45 będzie podstawiony autokar, który przewiezie uczestników pogrzebu na cmentarz i z powrotem na Mokotów.

Dr hab. Bogdan Kazimierz Grzeloński był historykiem i dyplomatą. Urodził się w 1941 roku Łodzi, zmarł 1 sierpnia 2023 w Warszawie. Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 roku był jednym ze studentów relegowanych po wydarzeniach marcowych, z czasem jednak ukończył studia. Specjalizował się w historii Stanów Zjednoczonych i Polonii oraz w dziejach dyplomacji. Kontynuował studia w Stanach Zjednoczonych (na Uniwersytecie Columbia), w Londynie, Moskwie i Budapeszcie. W 1972 roku podjął pracę w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (od 1991 SGH). Pracował w Zakładzie Nauk Politycznych, którym kierował w latach 1981–1984, a od roku 1992 przez kolejnych 16 lat był pracownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Był bliskim współpracownikiem prezydenta Lecha Wałęsy. W latach 1991–1993 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie, nadzorując równocześnie likwidację instytucji polskich władz emigracyjnych, które zakończyły działalność po zmianach systemowych w Polsce. W latach 1996–1997 był w SGH dyrektorem Biura Programu Polsko-Kanadyjskiego. W latach 1997–2000 był ambasadorem RP w Ottawie. Jego zasługą było to, że Kanada jako pierwszy kraj ratyfikowała przyjęcie Polski do NATO.

W latach 2000–2007 był rektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od 2009 roku był wykładowcą na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie, a w latach 2012–2015 pełnił funkcję dziekana tego wydziału. Znakomity wykładowca, dobry kolega, człowiek zaangażowany całą duszą w sprawy SGH. Do ostatniej chwili był pełen pomysłów i planów na przyszłość.

 


Nabożeństwo żałobne odbędzie się 9 sierpnia 2023 o godzinie 14.00 w Kościele św. Szczepana przy ul. św. Szczepana 1, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Prawosławnym ul. Wolska 138/140.

Przy kościele, o godzinie 14.45 będzie podstawiony autokar, który przewiezie uczestników pogrzebu na cmentarz i z powrotem na Mokotów.