Wyniki rankingu „QS World University Rankings by Subject 2021”

Ranking  „QS World University Rankings by Subject”  jest światowym zestawieniem uczelni, oceniającym poziom poszczególnych dyscyplin nauki. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była oceniana w kategorii "kierunki społeczne i zarządzanie" (Social Sciences &Management).

W tegorocznym rankingu przeanalizowano blisko 14 000 indywidualnych programów nauczania z 1440 uniwersytetów i 85 krajów całego świata. W zestawieniu ostatecznie wzięto pod uwagę łącznie 51 dyscyplin, pogrupowanych w 5 obszarów tematycznych, tj:

1. Arts & Humanities
2. Engineering and Technology
3. Life Sciences & Medicine
4. Natural Sciences
5. Social Sciences & Management

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była oceniana w kategorii "kierunki społeczne i zarządzanie" (Social Sciences &Management).

W ramach dyscypliny Accounting & Finance kierunek Finanse i Rachunkowość uplasował się na pozycji w przedziale 251-300.

SGH jest jedyną uczelnią z Polski, która w tej dyscyplinie otrzymała miejsce w rankingu. 

Z kolei w ramach dyscypliny Business & Management Studies, kierunek Zarządzanie zakwalifikowano w rankingu na pozycji w przedziale 301-350, co daje najwyższą pozycję spośród innych polskich uniwersytetów sklasyfikowanych w tej dyscyplinie. 
    
W dyscyplinie Economics and Econometrics (2021), kwalifikacja SGH nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i uczelnia uplasowała się w przedziale pozycji 301-350. .

Rankingi  „QS World University Rankings by Subject”  są opracowywane corocznie, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować wiodące uniwersytety, które oferują interesujące ich kierunki studiów. 

Każda uczelnia uwzględniona w tegorocznym rankingu jest oceniana na podstawie czterech wskaźników: reputacji wśród naukowców, reputacji wśród światowych pracodawców, liczby cytowań naukowych oraz tzw. produktywności i wpływu każdej publikacji danego naukowca lub uczonego na świat nauki.

Kombinacja wskaźników pozwala nam zmierzyć, jak każda uczelnia jest postrzegana zewnętrznie oraz jaka jest jakość działalności akademickiej, która ma miejsce na tej uczelni. Uniwersytety, które osiągną najlepsze wyniki we wszystkich czterech wskaźnikach, trafiają na szczyt rankingu poszczególnych przedmiotów – wyjaśniają twórcy rankingu.

Więcej informacji na temat tegorocznej metodologii rankingu.