Spotkanie z rektorami ukraińskimi przy okazji obchodów 25-lecia KRASP

grupa osób stoi w jednej Sali Złotej Zamku Królewskiego w Warszawie

Przy okazji uroczystych obchodów 25-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie, które odbyły się na Zamku Królewskim i na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 9-10 czerwca 2022 roku, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Piotr Wachowiak spotkał się także z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU) na czele z przewodniczącym prof. Piotrem Kulikowem.

Rektor Piotr Wachowiak wyraził słowa solidarności z narodem i uczelniami ukraińskimi, wręczył pamiątkowe upominki oraz zaprosił rektorów do współpracy i odwiedzenia SGH przy następnej wizycie w polskiej stolicy. Rektorowi towarzyszyli rektor SGH w latach 2012-2016 prof. Tomasz Szapiro oraz pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryna Dehtiarowa. Ukraińscy rektorzy wręczyli władzom SGH tradycyjny obraz haftowany ręcznie, symbol ochrony w kulturze ukraińskiej (oberig; na zdjęciu).

Rektorzy ukraińskich uczelni przybyli do Warszawy na zaproszenie KRASP i Fundacji Rektorów Polskich. W składzie delegacji znaleźli się rektorzy: prof. Petro Kulikow, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Przewodniczący ZRUU; prof. Natalija Łazarenko, Rektor Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego; prof. Stanisław  Nikołajenko, Rektor Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy; prof. Ihor Cependa, Rektor Zakarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, rektorzy uczelni przeniesionych wewnętrznie: prof. Olha Porkujan, Rektor Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. Wołodymyra Dala (obecnie w Dnipro), prof. Ołeksandr Spiwakowśkyj, Rektor Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego (obecnie w Iwano-Frankiwsku), prof. Mykoła Trofymenko, Rektor Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (obecnie w Kijowie), a także prof. Taras Finikow, Prezes Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną.

Rektor Cependa zaprosił rektora Wachowiaka wraz z delegacją SGH do złożenia wizyty na tej uczelni w Iwano-Frankiwsku już w nowym roku akademickim. Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka jest znany w Polsce przede wszystkim dzięki wyjątkowemu projektowi wspólnego obserwatorium na szczycie Pop Iwan w Beskidach Wschodnich na Ukrainie oraz Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej RP i Ukrainy.