Rektor SGH w nowym składzie Rady Programowej Chapter Zero Poland

zielony las

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, został powołany do nowego składu Rady Programowej Chapter Zero Poland – program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek.

Radę powołano na dwuletnią kadencję w składzie:

 • Dominika Bettman
 • Iva Georgijew
 • Filip Gorczyca,
 • Ewa Radkowska-Świętoń
 • Janusz Reiter,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska (przewodnicząca)
 • Piotr Wachowiak
 • Katarzyna Zawodna-Bijoch.

 Statut Chapter Zero Poland przewiduje 11 miejsc w Radzie Programowej. W trakcie trwania kadencji Rada może podjąć decyzję o przyjęciu jeszcze dwóch osób w swój poczet.
 
W składzie Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland są obecnie następujące osoby:

 • Magdalena Grzankowska
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek (przewodnicząca)
 • Irena Pichola
 • Jarosław Rot

Do Komitetu Etyki weszli:

 • Filip Gorczyca
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek
 • Lucyna Stanczak-Wuczynska (przewodniczaca)

Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem klimatycznym. Rządy zaczynają wdrażać politykę transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Biznes ma tu do odegrania ogromną rolę, ale musi wiedzieć, jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy – czytamy na stronie internetowej Chapter Zero Poland.

Inicjatywa Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, powstała, aby podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

Chapter Zero Poland pomaga prezesom i członkom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

Źródło: Chapter Zero Poland