Prof. Adam Szyszka w prestiżowej grupie eksperckiej

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych Komisji Europejskiej powołała prof. Adama Szyszkę z Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH w skład „High Level Forum on Capital Markets Union (HLF)”.

Jest to prestiżowa grupa ekspercka złożona z doświadczonych przedstawicieli branży oraz czołowych międzynarodowych ekspertów i naukowców, którzy będą uczestniczyć w pracach nad przyszłymi politykami Unii Rynków Kapitałowych. Do zadań HLF należy wypracowanie zaleceń w zakresie przyszłych działań w ramach Unii Rynków Kapitałowych, zmierzających do zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom równego dostępu do rynków kapitałowych w całej UE na równych warunkach i bez względu na ich położenie geograficzne.