Nominacja profesorska dla dr hab. Małgorzaty E. Pawłowskiej, prof. SGH

grafika przedstawiająca zdjęcie kobiety w okrągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli, pod spodem napis: prof. dr hab. Małgorzata Elżbieta Pawłowska, prof. SGH; kadra naukowa SGH

24 lipca 2023 r. prezydent Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr hab. Małgorzacie Elżbiecie Pawłowskiej, prof. SGH.

Małgorzata Elżbieta Pawłowska jest profesorem uczelni, kierownikiem Kolegium Zarządzania i Finansów » Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych » Zakład Bankowości Tradycyjnej.

Więcej na temat wybranych publikacji oraz publikacji w czasopismach, monografii naukowych, nagród i wyróżnień oraz członkostwa w towarzystwach naukowych na stronie.