Komunikat KRUE ws. organizacji kształcenia w semestrze zimowym

Komunikat KRUE ws. organizacji kształcenia w semestrze zimowym

25 czerwca br. Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych opublikowała komunikat w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Komunikat KRUE - logotypy uczelni

 

Komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE)

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie organizacji kształcenia

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

  1. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kształcenie na studiach w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie całkowicie lub częściowo na terenie uczelni.
  2. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina Olszak

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta