Dr Marek Radzikowski powołany do Rady Nadzorczej PKO BP

Dr Marek Radzikowski został powołany do rady nadzorczej PKO BP. Zgodnie z uchwałą rady nadzorczej tego największego państwowego banku funkcję tę objął 14 lutego br.

Dr Marek Radzikowski został członkiem tymczasowego zarządu PKO BP na stanowisku p.o wiceprezesa PKO BP.

Trzy osoby mają pokierować pracami zarządu do czasu wyłonienia nowego składu. Na stanowisko prezesa i dwóch wiceprezesów ma zostać zorganizowany otwarty konkurs.

Dr Radzikowski jest kierownikiem Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym, w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Doktor ekonomii, wykładowca przedmiotów data science, autor wielu publikacji ekonomicznych. 

Więcej na temat dr. Marka Radzikowskiego.