Badanie potrzeb użytkowników w zakresie rozwiązań cyfrowych w edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych rozwija serwis edukacji i nauki edukacja.gov.pl. Prace trwają między innymi nad narzędziami cyfrowymi, które usprawnią naukę i pracę na uczelniach.

Dotychczas w Instytucie Badań Edukacyjnych przeprowadzono badania jakościowe na studentach oraz nauczycielach akademickich celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie cyfrowej transformacji edukacji i nauki. Wyniki tych badań umożliwiły wskazanie obszarów, które wymagają usprawnień, oraz zaproponowanie stosownych udoskonaleń.

Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badania ilościowe, które pozwolą określić skalę problemów zidentyfikowanych w trakcie badań jakościowych. Wyniki ankiet umożliwią ocenę stanu faktycznego oraz zaprojektowanie rozwiązań spełniających potrzeby różnych interesariuszy, również studentów i pracowników uczelni.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która będzie aktywna do 15 marca 2023 roku.

Link do ankiety