Kariera w obszarach e-commerce i digital marketingu

grafika przedstawiająca ekran monitora

Jakie szanse na rozwój daje zatrudnienie w firmie międzynarodowej?

W dobie tak ogromnej popularności Internetu rozwój e-commerce i digital marketingu jest wręcz koniecznością, jeśli przedsiębiorstwo chce odnieść sukces. Firmy międzynarodowe dysponują bardzo konkretnymi zasobami, które im to umożliwiają – jeżeli postrzegają jakiś obszar jako strategiczny, to w szybkim tempie go rozwijają. Przekłada się to na konkretne korzyści dla pracowników tych działów, którym firma międzynarodowa jest w stanie zapewnić bardzo bogate i różnorodne środowisko pracy. W ten sposób wspiera ona zdobywanie kompetencji przyszłości pracownika, a także umożliwia rozwój ścieżki kariery dopasowanej do potrzeb konkretnej osoby.

Firmy podążające za dynamiką zmian w obszarze e-commerce i digital marketingu czy wręcz kreujące te zmiany nieustannie inwestują w zespoły i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Wszystko po to, aby móc jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej decydują się na zakupy w kanałach online. Firmy międzynarodowe, takie jak Henkel, mają do tego nie tylko konkretne narzędzia, ale również są w stanie zapewnić szeroką wymianę perspektyw i doświadczeń. Pracownicy takich przedsiębiorstw pochodzą z różnych krajów, różnych obszarów kulturowych, posługują się różnymi językami, mają różnorodne doświadczenia. Pracują oni jednak w ramach tej samej organizacji i dążą do osiągnięcia podobnych celów. Dlatego ta wymiana wiedzy staje się bardzo praktyczna, gdyż pracownicy szybko mogą otrzymać konkretne rozwiązania do wdrożenia w swojej codziennej pracy. Różnorodność stwarza również przestrzeń do generowania nowych pomysłów czy też ulepszania już istniejących. Wspomniana szeroka perspektywa przejawia się również w oferowanych szkoleniach w wymiarze globalnym.

Kolejna ważna rzecz, którą zapewnia firma międzynarodowa, to wymiana wiedzy stricte rynkowej. Tej jednak nie brakuje, zwłaszcza w przypadku e-commerce, ponieważ różne rynki są na różnych etapach dojrzałości. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie od pracowników innych działów wielu insightów konsumenckich w ramach konkretnych kategorii produktów. Taką wiedzę z innych rynków często trudno uzyskać, nie będąc częścią firmy międzynarodowej. Podnoszenie kompetencji jest też możliwe dzięki styczności z różnorodnymi zespołami (nie tylko w ramach firmy, ale również po stronie partnerów współpracujących z firmami międzynarodowymi).

W obszarach e-commerce i digital marketingu istotną cechą, często decydującą o przewadze konkurencyjnej, jest szybkość podejmowania decyzji. Dlatego kluczowe jest korzystanie ze sprawdzonych narzędzi i rozwiązań, zwłaszcza pochodzących z krajów, które mają je na dużo bardziej zaawansowanym poziomie (takich jak USA czy Niemcy). Przykładem może być platforma e-CRM w Henklu (www.askteamclean.com/pl).  Oferuje ona wiele porad i wskazówek dotyczących prania i sprzątania, inspiracje w zakresie DIY oraz przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Platforma ta, zanim została wdrożona w Polsce, rozwinęła się dużo wcześniej na wspomnianych rynkach zagranicznych. Dzięki temu mogliśmy w jej rozwoju pomijać niektóre przetestowane na innych rynkach etapy, co przyspieszyło tempo wprowadzania pewnych rozwiązań i pomogło uniknąć błędów.  

Oprócz wspomnianej bogatej różnorodności w obszarze wymiany wiedzy, doświadczenia, dostępu do rozwiązań i narzędzi w Dziale Digital & E-Commerce, który został utworzony w strukturach sektora biznesowego Laundry & Home Care (środki do prania i czystości) w polskim Henklu, ważne jest również podejście test and learn. Zasada ta w międzynarodowym otoczeniu tej firmy daje możliwość testowania różnych rozwiązań w tym samym czasie i wyciągania istotnych wniosków dla całego regionu. W świecie online jesteśmy w stanie sprawdzać wiele rozwiązań, które następnie – w bardzo krótkim czasie – możemy optymalizować pod kątem ich efektywności. Możemy tworzyć różne kreacje, analizować ich skuteczność i szybko decydować się na emisję tych, które najskuteczniej będą przekładać się na pożądane zachowania konsumenckie w danej grupie docelowej. Ułatwia to wyciąganie wniosków i bardzo wzbogaca.

W kontekście pracy w firmie międzynarodowej kluczowe są również możliwości bardzo różnorodnych ścieżek kariery. Nie biegną on według jednego utartego wzorca, tylko się je wypracowuje na podstawie konkretnych kompetencji i ambicji pracownika. W Henklu nasz dział składa się z dwóch zespołów (digital marketingu i e-commerce), które ściśle ze sobą współpracują. W obu obszarach mamy dwuletnie programy rozwojowe dla osób, które właśnie kończą studia. W tym samym czasie można być zarówno członkiem zespołu digital marketingu i uczestniczyć w działaniach rozwijania platformy e-CRM, jak i wspierać wszelkie działania online dotyczące naszych marek, w tym w zakresie influencer marketingu. Z kolei w zespole e-commerce pracuje się nad e-contentem marek, wzmacniając również różnego rodzaju analizy i optymalizacje asortymentowe. Szuka się także nowych projektów i inicjatyw, które pomogą osiągnąć cele sprzedażowe, w tym pozyskać nowych klientów online i nowe kanały.

Chcąc wstąpić na dalszą ścieżkę kariery, można specjalizować się w ramach zespołu w Polsce, pogłębić swoją ekspertyzę lub też rozwijać się i przejść z zespołu digital marketingu do zespołu e-commerce. Można również skorzystać z opcji rozwoju, którą jest zmiana dziedziny (np. na marketing ogólny lub sprzedaż w innych kanałach). Jeżeli pracownik będzie chciał rozwijać się na arenie międzynarodowej, to może wybrać kierunek międzynarodowego digital marketingu czy e-commerce. Wtedy rekomendujemy i promujemy taką osobę na stanowiska międzynarodowe w ramach struktur regionalnych (w Wiedniu) albo globalnych (w Düsseldorfie).

Ze względu na specyfikę pracy na stanowiskach w obszarach e-commerce i digital marketingu bardzo wysoko są cenione takie kompetencje, jak: duża ciekawość świata, by orientować się w bieżącej sytuacji i móc przewidywać trendy i zmiany rynkowe, oraz dociekliwość i umiejętność dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska. Kluczowe są również zwinność oraz umiejętność szybkiej analizy i podejmowania decyzji przy prowadzeniu wielu projektów jednocześnie i wielotorowo. Praca w tym obszarze wymaga bardzo szerokiej współpracy z innymi działami, dlatego trzeba lubić kontakty z ludźmi i umieć się z nimi efektywnie i konstruktywnie porozumiewać. Intensywny rozwój obszarów e-commerce i digital marketingu z pewnością przemawia za tym, aby kształcić się w tym kierunku, ponieważ w tej branży nie można się nudzić – jest ona bardzo dynamiczna, a zatrudnienie w niej wiąże się z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji.


ALEKSANDRA GAWLAS-WILIŃSKA, Digital & E-Commerce Director w Henkel Polska. Autorka jest absolwentką SGH.