SGH na Forum Ekonomicznym 2021. Zobacz plan wydarzeń

W dniach 7-9 września 2021 r. odbędzie się coroczne spotkanie najważniejszych przedstawicieli gospodarczych i politycznych kręgów Europy Środkowo-Wschodniej – XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu.  W tym roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie Głównym Partnerem Merytorycznym Forum Ekonomicznego.

 

SGH na Forum Ekonomicznym

Raport SGH

7 września 2021 r. o godzinie 12.00 eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują Raport SGH i Forum Ekonomicznego. Szeroki zakres poruszanych zagadnień i wnikliwość prezentowanych analiz sprawiają, że publikacja ta w pełni zasługuje na miano jednego z najważniejszych krajowych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku wiele miejsca w Raporcie poświęcono społecznym i gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, takim jak:

  • zmiany na rynku pracy, w tym spadek emigracji zarobkowej,
  • sytuacja służby zdrowia,
  • reakcje polityki podatkowej na kryzys spowodowany przez pandemię
  • sytuacja sektora bankowego.

Duża część publikacji prezentuje problemy niezwiązane z pandemią, a ważkie dla przyszłości regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak nowe zielone otwarcie w energetyce, konkurencja polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim i aktywne starzenie się społeczeństw.
 

Strefa SGH

Przez wszystkie dni trwania Forum Ekonomicznego 2021 będzie działała Strefa SGH. To unikalna platforma wymiany poglądów, debat, paneli dyskusyjnych, ale przede wszystkim miejsce, gdzie co roku powstają rekomendacje i nowe idee dla życia społecznego i gospodarczego.

W tym roku nie zabraknie gości specjalnych ze świata biznesu i polityki, naukowców przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i samorządu terytorialnego oraz świata biznesu i polityki. Łącznie kilkadziesiąt osób w 36 panelach dyskusyjnych, tematycznie skupionych wokół najważniejszych problemów gospodarki regionu EŚW.

Debaty i rozmowy odbywające się w Strefie SH będą transmitowane na kanale Youtube SGH w playliście Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2021.

Serdecznie zapraszamy do ich oglądania.

Nagroda Gospodarcza SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie docenia liderów biznesu, którzy poprzez swoje działania istotnie przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w swoim sektorze.

Nagrodę Gospodarczą SGH ustanowiono w 2019 r., a jej pierwszą laureatką została prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz, którą wyróżniono za działania zapewniające Grupie LUX MED pozycję lidera w branży prywatnych usług medycznych w Polsce. W kolejnym roku Nagrodę Gospodarczą SGH dostał prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło za umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej PKO, będącej liderem rynku finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

nagroda gospodarcza

Tegoroczna Nagroda Gospodarcza SGH zostanie wręczona podczas oficjalnej gali Forum Ekonomicznego, wieczorem 7 września 2021 r.

Więcej na http://www.forum-ekonomiczne.pl/