PROF. DR HAB. PIOTR BŁĘDOWSKI
Zakład Polityki Społecznej,
Instytut Gospodarstwa Społecznego,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog. Główne obszary badawcze to: problematyka starości z perspektywy społecznej i makroekonomicznej, polityka publiczna wobec ubóstwa, pomoc społeczna i jej uwarunkowania ekonomiczne, lokalna polityka społeczna i ekonomiczne aspekty opieki długoterminowej.