Porozumienie z Instytutem Ekspertyz Medycznych

na zdjęciu rektor prof. Piotr Wachowiak i dyrektor IEM Agata Michalska

3 kwietnia 2024 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Instytutem Ekspertyz Medycznych.

Mając na uwadze dążenie każdej ze stron do realizacji badań naukowych wspierających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w tym poprawę poziomu bezpieczeństwa pacjentów i innych interesariuszy, SGH wspólnie z IEM postanowiły nawiązać współpracę obejmującą m.in. badanie przyczyn niepożądanych zdarzeń medycznych oraz proponowanie rozwiązań systemowych wspierających bezpieczeństwo zdrowotne i funkcjonowanie ochrony zdrowia. 

„Instytut stara się nawiązywać współpracę interdyscyplinarną na wielu płaszczyznach. Porozumienie daje szansę na zainicjowanie wielostronnej dyskusji między medykami, ekonomistami oraz przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy przekonani, że współpraca z SGH będzie miała pozytywny wpływ na podnoszenie świadomości wszystkich stron w zakresie tego, jak ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne" – podkreśliła dyrektor IEM Agata Michalska.

podpisanie porozumienia; reprezentacja SGH i IEM

W ramach dotychczasowej współpracy Instytut był partnerem organizowanej przez Think Tank #SGH dla ochrony zdrowia konferencji poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa i roli czynnika ludzkiego. Aktualnie prowadzone są prace nad raportem poświęconym temu zagadnieniu.

„Porozumienie otwiera szerokie możliwości współpracy badawczej w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego. Zagadnienie to ściśle wiąże się zarówno z tematyką zarządzania jakością, jak i dotyka sfery ekonomiczno-finansowej, bo zdarzenia niepożądane generują gigantyczne wydatki, a także koszty społeczne. Jako uczelnia ekonomiczna możemy aktywnie wziąć udział w tej debacie" – powiedział rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak.