Nagrody SGH dla wybitnych dziennikarzy gospodarczych rozdane

trzech mężczyzn i kobieta stoją na scenie podczas gali

28 lutego 2024 r. po raz pierwszy wręczono nagrody Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla wybitnych dziennikarzy gospodarczych. Nagrodę SGH dla najlepszego dziennikarza gospodarczego w 2023 roku za wybitne osiągnięcia w sferze popularyzacji nauk ekonomicznych otrzymała redaktor Karolina Wysota z portalu Money.pl. Nagrodę SGH dla najlepszego dziennikarza gospodarczego za całokształt dorobku otrzymał redaktor Roman Młodkowski, współtwórca i szef kanału Biznes24.

„Mam przyjemność otworzyć drugie spotkanie Klubu Prasowego SGH, nowej inicjatywy naszej uczelni. W trakcie tych spotkań rozmawiamy o rzeczach ważnych z jeszcze ważniejszymi ludźmi, z jeszcze ważniejszymi interlokutorami, którzy zadają ważne pytania. Dziś tych pytań nie będzie. Dziś będziemy honorować tych, którzy potrafią takie pytania zadawać” – mówił na otwarciu rzecznik SGH Mariusz Sielski.


„Bardzo się cieszę, że widzimy się na drugim spotkaniu Klubu Prasowego SGH. Tym bardziej mi miło wszystkich przywitać, że pierwszy raz w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wręczymy nagrody dla najlepszego dziennikarza gospodarczego 2023 roku oraz dla najlepszego dziennikarza gospodarczego za całokształt.

Jestem przekonany, że promowanie zagadnień gospodarczych, obiektywne przekazywanie informacje jest bardzo ważne szczególnie w dzisiejszym turbulentnym świecie – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

– W tym roku w Polsce obchodzony jest Rok Edukacji Ekonomicznej. Ta nasza dzisiejsza  inicjatywa wpisuje się w ten Rok Edukacji Ekonomicznej. Myślę, że wspólnie z dziennikarzami musimy edukować społeczeństwo, bo edukacja ekonomiczna naszego społeczeństwa jest na stosunkowo (...) niskim poziomie".

Rektor przywołał w tym kontekście podpisanie 26 lutego br. porozumienia SGH z Polską Agencją Prasową, które – jak to ujął – „daje nam jeszcze szersze możliwości informowania społeczeństwa na temat sytuacji gospodarczej w kraju i na arenie międzynarodowej". „Za to jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować" – dodał.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Prasowa. Współorganizatorem obok Biura Rektora był samorząd Studentów SGH.

Nagrody wręczali rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, przewodniczący Samorządu Studentów SGH Piotr Borczyński i wiceprzewodnicząca Elżbieta Gimzicka.

Klub Prasowy SGH to nowa inicjatywa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło się 24 stycznia br. Jego gościem był redaktor naczelny tygodnika „Polityka” Jerzy Baczyński. Rozmowę poświęconą wielkim oczekiwaniom i zagrożeniom, jakie przyniesie 2024 r. przypadający na sam środek wyborczego cyklu, poprowadziła red. Agnieszka Lichnerowicz z TOK FM.

Więcej informacji o inauguracyjnym spotkaniu Klubu Prasowego SGH.

W zamierzeniu organizatorów Klub Prasowy SGH ma służyć integracji środowiska dziennikarzy gospodarczych i trwalsze związanie ich z SGH. Spotkania odbywają się w każdą przedostatnią środę miesiąca, stwarzając okazję do rozmowy wybitnych dziennikarzy z osobami mającymi wpływ na opinię publiczną w Polsce i życie społeczno-gospodarcze kraju.

Związanie z SGH kręgu dziennikarzy specjalizujących się w zagadnieniach ekonomicznych powinno być zarazem zachętą dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których interesuje szeroko pojęta działalność publicystyczna, by nawiązywali kontakty i włączali się w networking z udziałem najwybitniejszych dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych w kraju.

Z inicjatywy władz uczelni w ramach elitarnego Klubu Prasowego SGH będą rokrocznie przyznawane nagrody za całościowy dorobek dziennikarski oraz najwybitniejsze osiągnięcia w minionym roku.