Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska w Zespole Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia

dwóch mężczyzn i kobieta po środku stoją na tle ścianki z logiem NAWA; kobieta trzyma w rękach akt powołania do zespołu ekspertów

Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, została powołana do Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Umiędzynarodowienia odbyło się 31 stycznia 2024 r. Zespół ten będzie głównym organem doradczym w zakresie tworzenia  strategicznego dokumentu, jakim jest Krajowa Strategia Umiędzynarodowienia.

Spotkanie otworzyli dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Więcej informacji na stronie NAWA.