Wielowymiarowa obecność na forum w Karpaczu miarą sukcesu SGH

na zdjęciu Rektor SGH na tle Auli Spadochronowej

Od kilku lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie bierze udział w Forum Ekonomicznym – największym i najważniejszym kongresie gospodarczym w tej części Europy, a od 2018 roku wydaje co roku Raport SGH i Forum Ekonomicznego – cykliczną publikację, która kompleksowo podsumowuje najistotniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW).

Raport składa się zwykle z kilkunastu rozdziałów merytorycznych, stworzonych przez kilkudziesięciu ekspertów SGH. Co roku omawiane są w nim w różnych perspektywach główne zagadnienia ekonomiczne, jak wzrost gospodarczy i trajektorie rozwojowe krajów naszego regionu, inflacja, koniunktura gospodarcza czy czynniki wpływające na rozwój gospodarczy, w tym inwestycje zagraniczne. Jestem zdania, że specjalistyczna diagnoza ekspercka, powstająca w ramach sprawdzonej od lat współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich, organizatorem Forum Ekonomicznego, jest nie do przecenienia. Streszczenie Raportu SGH i FE 2023 w formie specjalnego wydania „Gazety SGH” znalazło się w pakiecie startowym dla uczestników forum w ubiegłym roku. Tak będzie i w roku bieżącym.

Rozległa tematyka raportu, a także dogłębna i specjalistyczna analiza sytuacji ekonomicznej Polski na tle państw EŚW jest tematem paneli i dyskusji z udziałem ekspertów naszej uczelni i gości zewnętrznych w Strefie SGH, a także na licznych wydarzeniach podczas forum w Karpaczu. Obok prezentacji naszego raportu drugim najważniejszym wydarzeniem jest przyznawanie dorocznej Nagrody Gospodarczej SGH. W roku 2023 otrzymał ją człowiek-legenda, wybitny sportowiec, przedsiębiorca, kreator wizerunku Polski w świecie Czesław Lang. Kto w tym roku sięgnie po laur za szczególne zasługi na polu przedsiębiorczości i innowacyjności, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski – zobaczymy. Kandydatów do nagrody mogą do czerwca br. zgłaszać przedstawiciele wspólnoty akademickiej SGH, wysyłając wiadomość na mój adres mailowy. Zgłoszone kandydatury zostaną ocenione przez kapitułę, ale nagrodzoną osobę poznamy dopiero na gali forum.

Obecność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu to dla nas wielkie przedsięwzięcie logistyczne, w które zaangażowanych jest ponad sto osób: naukowców, przedstawicieli poszczególnych jednostek badawczych, pracowników administracji, studentów, doktorantów oraz wolontariuszy. Za organizację Strefy SGH oraz wydarzeń moderowanych przez ekspertów SGH na Forum Ekonomicznym odpowiada Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPiTT) we współpracy z Biurem Rektora SGH. Zespół prasowy wspomaga te wysiłki od strony medialnej, a Zespół promocji – od strony wizerunkowej. 
Wszystkim biorącym udział w tym dużym projekcie chciałbym z całego serca i mocy podziękować, a czytelników „Gazety SGH Insight” zachęcić do lektury zarówno tego specjalnego wydania naszego uczelnianego pisma, jak i Raportu SGH i FE 2023, a także do udziału w tegorocznym forum, które tradycyjnie już odbędzie się na początku września w sercu Karkonoszy. 


DR HAB. PIOTR WACHOWIAK, PROF. SGH,
REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE