II nagroda i dwa wyróżnienia dla studentów SGH w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP

na ciemnogranatowym tle logo i napis: Narodowy Bank Polski

II nagrodę oraz dwa wyróżnienia otrzymali studenci SGH w XV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

kilka osób odbiera nagrodę prezesa NBP

 

II nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymała Ewelina Kuźma za pracę pt. „Green banking a efektywność finansowa banków”, napisaną pod kierunkiem naukowym dr Magdaleny Kozińskiej.

Wyróżnienie w wysokości 5000 zł przypadło Mikołajowi Ireneuszowi Drożdżyńskiemu za pracę pt. „Polityka pieniężna w czasach pandemii – działania NBP na tle wybranych banków centralnych”, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Jana Koleśnika, prof. SGH.

Wyróżnienie w wysokości 5000 zł otrzymał również Rafał Tadeusz Pękalski za pracę pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na digitalizację sektora bankowego w Polsce”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Anny Szelągowskiej.

grupa osób ustawia się do zdjęcia grupowego

Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród II oraz czterech wyróżnień. W tej edycji nie przyznano III nagrody.

Wyboru najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

  • prof. dr hab. Alojzy Nowak – przewodniczący kapituły,
  • prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
  • prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,
  • dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. AG,
  • dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH,
  • dr hab. Eryk Łon, prof. UEP,
  • dr Lidia Dzierżek,
  • dr Renata Wojciechowska.

Gratulujemy serdecznie laureatom oraz ich promotorom!

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Akademii Kopernikańskiej.

Na podstawie komunikatu

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP – rozdanie nagród