Weronika Muszyńska z SGH otrzymała grant na badania w konkursie PRELUDIUM 22

na białym tle logo NCN i napis konkursy Opus25 i Preludium22, Narodowe Centrum Nauki

Weronika Muszyńska ze Szkoły Doktorskiej SGH otrzymała grant na badania w konkursie PRELUDIUM 22 i jest jedyną przedstawicielką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, której Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało grant w tegorocznej edycji konkursu.

Mgr Muszyńska ma 24 miesiące na realizację grantu pt. „Kompetencja sieciowa i marka osobista menedżerów jako czynniki zwiększające ich zatrudnialność”, który opiewa na 104 810 złotych. Opiekunem naukowym jest dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH, z Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Biorąc pod uwagę specyfikę zmieniającego się rynku pracy, celem tego projektu badawczego jest ocena wpływu kompetencji sieciowej i marki osobistej menedżerów na zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

„Obecnie sieci są coraz częściej postrzegane jako mechanizm sygnalizacyjny dla marek osobistych i mogą być aktywnie wykorzystywane do kształtowania wyników na rynku pracy (Khedher, 2019). W rezultacie 31% osób poszukujących pracy znajduje oferty pracy poprzez kontakty zawodowe,  zwłaszcza dzięki rekomendacjom (Eatough, 2023). Ponadto ponad 70% wszystkich ofert pracy nie jest publikowanych w publicznie dostępnych witrynach wyszukiwania ofert pracy (CNBC, 2019). Dlatego utrzymywanie i rozwijanie kontaktów w dużej mierze wpływa na podwyższenie statusu i toruje drogę do lepszych możliwości rozwoju kariery (Cole, 2019)” – informuje Weronika Muszyńska w streszczeniu swojego badania.

„Pojawiają się również nowe wyzwania związane z zarządzaniem karierą w oparciu o markę osobistą pracownika (Kowalczyk, 2020). Marki osobiste pracowników są źródłem strategicznej przewagi konkurencyjnej, a pracownicy będą poszukiwać takich stosunków pracy, w ramach których inwestuje się w ich rozwój osobisty (Schweitzer i Lyons, 2008)” – dodaje.

Zastrzega przy tym, że „już teraz widać, że pracownicy o atrakcyjnych markach osobistych to często osoby nastawione na ciągłe poszukiwanie nowych doświadczeń zawodowych, co jest wyzwaniem dla pracodawców”. „Jednocześnie ludzie bardziej niż wcześniej obawiają się utraty pracy, wskazując przy tym, że pozostają otwarci na nowe oferty pracy (Grant Thornton, 2020; Insight Lab, 2020). Problem szybkiego odpływu z organizacji widoczny jest zwłaszcza w odniesieniu do menedżerów, którzy posiadają wysokie kwalifikacje, wiedzę i kompetencje, szczególnie cenne dla organizacji. Specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio dziewięć ofert pracy rocznie i twierdzą, że są w stanie znaleźć pracę adekwatną do ich kompetencji i oczekiwań w mniej niż trzy miesiące (Antal, 2019). Menedżerowie mają też coraz większą świadomość, że działania, które wykonują w ramach budowania marki osobistej i kompetencji sieciowej, wpływają na to, jak organizacja, którą reprezentują, jest postrzegana i oceniana przez np. klientów – dzięki temu są świadomi swojej wartości również dla biznesu” – zauważa Muszyńska.

Jak podaje NCN na swej stronie internetowej, nieco ponad 338 mln zł otrzymają badaczki i badacze na realizację 407 projektów w polskich jednostkach w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. To najniższa liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach tego typu od początku działalności NCN. Z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM.

W tej edycji konkursu OPUS 25 nie ma naukowców z SGH.

Jak informuje NCN, kierowane przez Dyrekcję i Radę NCN do władz publicznych apele o adekwatne do potrzeb zwiększenie finansowania NCN, nie odniosły skutku. Dlatego zgodnie z podnoszonymi już wcześniej zapowiedziami, by powstrzymać lub spowolnić dalszy spadek współczynnika sukcesu w naszych konkursach, jesteśmy zmuszeni rozpocząć trudny proces wprowadzania ograniczeń przy ubieganiu się o grant – podała rada NCN w komunikacie.

Dr Marcin Wroński z SGH otrzymał grant w konkursie OPUS 24.