Delegacja SGH na Polsko-Ukraińskim Dniu Wspólnym Rektorów w Białymstoku

zdjęcie grupowe uczestników konferencji zrobione na schodach przed budynkiem

Delegacja SGH na czele z rektorem Piotrem Wachowiakiem, w składzie delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), spotkała się 8 listopada 2023 r. na Politechnice Białostockiej z przedstawicielami Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU) podczas Polsko-Ukraińskiego Dnia Wspólnego Rektorów. Wydarzenie to tradycyjnie co roku odbywa się w ramach współpracy na poziomie konferencji rektorów Polski i Ukrainy przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich.

Rektorzy omawiali sytuację w szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie w czasie trwającej tam od prawie dwóch lat wojny. Polscy rektorzy podzielili się doświadczeniami z działalności KRASP, by wesprzeć kolegów z Ukrainy w rozwoju i wzmocnieniu potencjału ZRUU, w tym w opracowaniu własnego kodeksu dobrych praktyk na przykładzie kodeksu KRASP.

Na spotkaniu zwrócono uwagę, że rektorzy uczelni ukraińskich z ogromną determinacją i odwagą pełnią obowiązki w warunkach działań wojennych na terenie ich kraju, dbając nie tylko o realizację i rozwój misji uczelni, ale przede wszystkim o życie i bezpieczeństwo swoich pracowników i studentów. Rektor Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. Wołodymyra Dala, prof. Olga Porkujan (Olha Porkuian), w wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zniszczenie infrastruktury i budynków na Ukrainie, konieczność przeniesienia siedziby uczelni (trzykrotnie od 2014 r.), szukania nowego kampusu oraz organizacji kształcenia w trybie kryzysowym. Wskazała również na rozproszenie się społeczności uczelni po całym kraju i emigrację za granicę, a także na problemy ze zdrowiem psychicznym na ogarniętej wojną Ukrainie. 

Zaprezentowane przez rektora Akademii Górniczo-Hutniczej i przewodniczącego komisji ds. współpracy międzynarodowej KRASP prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa działania KRASP i uczelni polskich w związku z napływem ukraińskich uchodźców pokazały drugą stronę tej historii. Cieszymy się, że wśród uczelni, szczególnie wyróżnionych wśród organizatorów egzaminów zewnętrznych, jest także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Organizacja egzaminów dla ukraińskich uczniów szkół średnich za granicą stanowi jedno z kluczowych działań o charakterze strategicznym. „To działania nie do  przecenienia” – oceniła przedstawicielka grupy eksperckiej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy Ałła Rybałko (Alla Rybalko).

Podczas rozmów rektorzy wielokrotnie podkreślali, że uczelnie polskie i ukraińskie łączą wspólne europejskie wartości akademickie, a nasze narody – wspólne wartości i wizja rozwoju Europy z Ukrainą jako jej integralną częścią. Zwrócili uwagę, że ma to kluczowe znaczenie dla naszej dalszej współpracy akademickiej.

Delegacje KRASP i ZRUU przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wspólnoty wartości, wizji w nauce i kształceniu.

dwóch mężczyzn i kobieta pozuja do zdjęcia na schodach przed budynkiem

Szkołę Główną Handlową w Warszawie, oprócz rektora Piotra Wachowiaka, reprezentowali: przewodniczący Zespołu Antykryzysowego KRASP prof. dr hab. Tomasz Szapiro oraz dr Iryna Dehtiarowa, pełnomocniczka rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi, pełniąca rolę koordynatora projektu współpracy KRASP i ZRUU. Podczas wizyty w Białymstoku zaprezentowała doświadczenia narodowych konferencji rektorów w krajach europejskich, podkreślając społeczną rolę uczelni w odbudowie powojennej Europy, integracji europejskiej, a także rozwoju wspólnej przestrzeni badawczo-edukacyjnej.

dr Iryna Dehtiarowa