CIVICA for Ukraine: wspieranie rozwoju kompetencji kadry naukowej i administracyjnej z uczelni ukraińskich

przecinające się kolorowe linie

Nowy rok akademicki przynosi ze sobą kolejne, ambitne inicjatywy mające na celu wspieranie uczelni partnerskich z Ukrainy. W ramach projektu „CIVICA for Ukraine” rozpoczynamy cykl 20 wizyt studyjnych kadry akademickiej i administracyjnej z Ukrainy   w uczelniach wchodzących w skład konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, którego SGH jest członkiem.   

Od października do grudnia 2023 roku naukowcy i pracownicy administracyjni z Donieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stusa, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana, Kijowskiej Szkoły Ekonomii, Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie odwiedzą uczelnie członkowskie CIVICA: Uniwersytet Bocconiego (Bocconi University) w Mediolanie, Uniwersytet Środkowoeuropejski (Central European University) w Wiedniu, Szkoła Hertiego (Hertie School of Governance) w Berlinie, Uniwersytet IE (IE University) w Madrycie, Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute) we Florencji, Instytut Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu, Szkoła Ekonomiczna w Sztokholmie (Stockholm School of Economics) oraz SGH.

Wizyty studyjne będą trwały od 7 do 30 dni i mają na celu pozyskanie dobrych doświadczeń w zakresie prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania środków na badania i innych aspektów funkcjonowania uczelni w Unii Europejskiej. Ważnym obszarem będącym przedmiotem zainteresowania naukowców uczestniczących w wizytach studyjnych jest problematyka instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE i unijnych polityk. W szczególności przedmiotem badan i analiz będą kwestie dotyczące  funkcjonowania uczelni europejskich, w tym szkół biznesu, nowoczesnych metod organizacji dydaktyki i nauki oraz  programów typu MBA .

Wizyty studyjne umożliwią również partnerom z Ukrainy nawiązanie nowych, cennych kontaktów z naukowcami i kadrą uczelni CIVICA. Kontakty te mogą zaowocować w przyszłości nowymi projektami badawczymi i dydaktycznymi oraz zacieśnieniem współpracy instytucjonalnej.  W kontekście realizowanych wizyt nie bez znaczenia jest fakt pozyskiwania informacji i kompetencji dotyczących standardów dotyczących szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, co ma ważne znaczenie w perspektywie planowanego przystąpienia Ukrainy do struktur unijnych.

Rezultatem wizyt studyjnych będzie przygotowanie zestawienia dobrych praktyk, które będzie wykorzystywane przez uczelnie ukraińskie, zarówno w procesach umiędzynarodowienia, organizacji badań naukowych, jak i  zarządzania uniwersytetami, w tym organizacji modeli kształcenia studentów. Program wizyt studyjnych opracowany został w oparciu o schemat wizyt realizowanych w ramach konsorcjum CIVICA. Tym samym realizowane działanie jest synergiczne i uzupełniające w stosunku do programu realizowanego przez CIVICA.

CIVICA for Ukraine_NAWA_Staff Visits | Flourish

Wizyty studyjne finansowane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Projektu „CIVICA for Ukraine”, realizowanego przez SGH w programie „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie”.

dr Iryna Dehtiarowa (Degtyarova), pełnomocniczka rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi

Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej