W SGH narada konsultacyjna 2023 uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

aula wykładowa na uczelni podczas narady Study in Poland

12 lipca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się narada konsultacyjna uczelni uczestniczących w programie Study in Poland, organizowana wspólnie przez Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Gospodarz narady rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, podkreślił na wstępie, że polskie uczelnie chcą się umiędzynarodawiać i zapraszać w swoje podwoje najlepszych studentów z zagranicy. Rektor zaprosił do dyskusji na temat tego, skąd polskie uczelnie mogą pozyskać najlepszych studentów i w jaki sposób to czynić.

Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński wskazał, że narada ma na celu podzielenie się wiedzą w gronie ekspertów na temat:
•    stanu umiędzynarodowienia, zaprezentowanych przez główne instytucje i organizacje odpowiadające za umiędzynarodowienie i mające instrumenty, żeby je wdrażać;
•    rynków perspektywicznych, żeby środki na umiędzynarodowienie w kraju jak najlepiej wykorzystać.

Waldemar Siwiński poinformował, że obecnie w Polsce jest ponad 100 tys. studentów zagranicznych. Według danych GUS jest to 105 400 zagranicznych studentów, a według systemu POL-on jest to 102 400 studentów.

„Jesteśmy w grupie, gdzie nikogo nie trzeba przekonywać do umiędzynarodowienia (…), bardzo ważnego dla uniwersytetów, które z natury powinny być otwarte i powinny przyciągać społeczność nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Cieszymy się z tych 100 tysięcy. Pozostaje pytanie, jaka będzie kolejna poprzeczka, bo wiadomo, że rekord to jest fajna sprawa, ale musimy mieć jeszcze jakiś kierunek, żeby dalej iść do przodu” – powiedział prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych KRASP.

Szczegółowy program narady na stronie.

Więcej na temat programu Study in Poland na stronie.