Dni Programów Podwójnych Dyplomów

Dni programów podwójnych dyplomów

PPD TO WYJĄTKOWA SZANSA UKOŃCZENIA DWÓCH RENOMOWANYCH UCZELNI W CIĄGU JEDNEGO CYKLU STUDIÓW.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi 17 takich programów, nie tylko z partnerami europejskimi, ale również z uniwersytetami w Kanadzie, Chinach czy Korei Południowej. Dni Programów Podwójnych Dyplomów to doroczne wydarzenie, podczas którego studenci SGH mogą poznać tajniki studiowania na dwóch uczelniach jednocześnie i warunki, jakie muszą spełnić, by pod koniec studiów uzyskać dwa dyplomy licencjackie lub magisterskie.

Tegoroczne Dni Programów Podwójnych Dyplomów odbyły się 13 i 14 kwietnia. Podobnie jak w ubiegłym roku wydarzenie miało charakter hybrydowy i było okazją do spotkania osób odpowiedzialnych za realizację tych programów w SGH, a także przedstawicieli uczelni partnerskich. Centralnym punktem wydarzenia było spotkanie koordynatorów podwójnych dyplomów z władzami SGH oraz sesje informacyjne adresowane do studentów zainteresowanych udziałem w tych programach lub osób chcących dowiedzieć się o nich nieco więcej.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, wspomniał o wadze, jaką programy podwójnych dyplomów mają dla strategii umiędzynarodowienia uczelni oraz o wynikających z nich korzyściach dla studentów. W spotkaniu uczestniczyli, poza koordynatorami PPD z uczelni partnerskich, również opiekunowie akademiccy poszczególnych programów, osoby odpowiedzialne za organizację administracyjną oraz przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej. W drugiej części spotkania pełnomocnik rektora ds. PPD dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH, zaprezentował programy prowadzone przez SGH. Zwrócił uwagę na wyzwania organizacyjne, jakie ich realizacja pociąga za sobą: kwestie związane z opracowaniem i aktualizacją planów studiów czy procedurę dyplomowania.

Sesja informacyjna dla studentów odbyła się 13 kwietnia. Wzięli w niej udział: pełnomocnik rektora ds. programów podwójnych dyplomów, koordynator programów podwójnych dyplomów, opiekunowie akademiccy poszczególnych programów oraz goście z uczelni partnerskich. W tym roku naszą uczelnię odwiedzili przedstawiciele czterech uczelni: European University Viadrina (Niemcy), Technische Universitaet Berlin (Niemcy), University of Porto (Portugalia) oraz ZHAW School of Management and Law (Szwajcaria). Sesja miała charakter otwarty i była adresowana zarówno do studentów SGH, jak i kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w naszej uczelni i realizacją wybranego programu podwójnego dyplomu.

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiono możliwości udziału w PPD, warunki, jakie należy spełnić, by móc w nich uczestniczyć oraz płynące z tego korzyści. Ponadto zaprezentowano cztery uczelnie partnerskie, których przedstawiciele odpowiadali na pytania zainteresowanych. Studenci pytywali nie tylko o kwestie dotyczące trybu prowadzenia zajęć i przebiegu egzaminów, ale również bardzo praktyczne, dotyczące zakwaterowania, kosztów życia czy życia studenckiego. W tym zakresie ciekawe rozwiązanie proponuje Europejski Uniwersytet Viadrina. Reprezentujący tę uczelnię Torsten Glase zwrócił uwagę na jej położenie tuż przy granicy z naszym krajem, co pozwala na znalezienie mieszkania w Polsce i znaczne obniżenie w ten sposób kosztów życia podczas studiów. Z kolei Céline Goetschi podkreśliła praktyczny profil studiów w ZHAW: prężnie działające tam organizacje studenckie oraz świetne usytuowanie kampusu tej uczelni – w pobliżu tętniącego życiem centrum biznesowego, jakim jest Zurych, a zarazem wspaniałych szwajcarskich krajobrazów.

Dni Programów Podwójnych Dyplomów to także szereg spotkań online z koordynatorami w uczelniach współpracujących z SGH, będące okazją nie tylko do poznania tych uczelni, ale także uzyskania cennych, praktycznych informacji na temat pobytu w tych placówkach i życia studenckiego.

”It was wonderful to get to know the international team at SGH and other partners, as well as to participate in all of the well-organized and very enjoyable program points”, ”It was great to see so much interest!’’ („Wspaniale było poznać międzynarodowy zespół w SGH i innych partnerów, jak również uczestniczyć we wszystkich dobrze zorganizowanych i bardzo przyjemnych punktach programu”, „Wspaniale było zobaczyć tak duże zainteresowanie!”) to tylko niektóre z komentarzy I podziękowań, jakie spływały do organizatorów od uczestników wydarzenia po jego zakończeniu. Są one dowodem na to, że podobne spotkania są znakomitą okazją do wzajemnego poznania się i zaprezentowania swoich uczelni i programów.

Przypominamy, że trwa nabór do kolejnej edycji programu. Rozmowy kwalifikacyjne do programów licencjackich i niektórych programów magisterskich odbywają się w maju, a do pozostałych - we wrześniu. Więcej informacji na temat rekrutacji do poszczególnych znajduje się również na stronie WWW.SGH.WAW.PL/DDP


AGNIESZKA KÜHNL-KINEL, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

Ogółem w wydarzeniu udział wzięło 14 uczelni partnerskich:
EDHEC Business School – Francja
European University Viadrina – Niemcy
Guanghua School of Management,
Peking University – Chiny
Gutenberg School of Management – Johannes Gutenberg University Mainz – Niemcy
Kyungpook National University – Korea Południowa
Mercator School of Management
– University of Duisburg-Essen – Niemcy
Pforzheim University – Niemcy
Prague University of Economics and Business Czechy
Technische Universität Berlin – Niemcy
Toulouse Business School – Francja
Université Laval – Kanada
University of Firenze – Włochy
University of Porto – Portugalia
ZHAW School of Management and Law – Szwajcaria