Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – wnioski do 10 października

grafika informująca o stypendiach dla studentów - po lewej stronie w kadrze kobieta w słuchawkach

Od 500 do 1500 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci warszawskich uczelni wyższych, którzy odnoszą sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie. Wnioski o stypendium przyjmuje Centrum Myśli Jana Pawła II. Można je składać do 10 października.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie. Ubiegać się o nie mogą młodzi ludzie, którzy w ciągu trzech ostatnich lat osiągali sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażowali się w różnorodne działania społeczne.

Dodatkowo muszą spełniać kryteria formalne:

  • wykazać się dobrymi wynikami w nauce (w przypadku studentów rozpoczynających studia średnia ocen nie może być niższa niż 4,0, a w przypadku studentów kolejnych lat studiów średnia ocen nie może być niższa niż 3,5)
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 2000 zł.

Wnioski dla studentów, także tegorocznych maturzystów, przyjmowane są do 10 października. Warto nie czekać do ostatniej chwili i wcześniej zebrać potrzebną dokumentację, by zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.

Stypendia dla studentów wypłacane są przez dziewięć miesięcy roku akademickiego i mogą wynosić od 500 do 1500 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, stwarza możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Wszystkie szczegóły na temat przyznawania stypendiów oraz programu stypendialnego Centrum Myśli Jana Pawła II można znaleźć na stronie.