Nagroda Prezesa PAN dla prof. Małgorzaty Pawłowskiej

Na grafice zdjęcie prof. Małgorzaty Pawłowskiej

Decyzją jury XIV edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów nagrodę otrzymała dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH za monografię naukową pt. Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego. Nowe techniki, nowe wyzwania.

Prof. Małgorzata Pawłowska jest kierownikiem Zakładu Bankowości Tradycyjnej w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych KZiF. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką dotyczącą sektora bankowego, rynku kredytowego oraz metod ilościowych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych z zakresu ekonomii i finansów, dotyczących rozwoju sektora finansowego, relacji między sektorem bankowym a sferą realną oraz konkurencji i efektywności w sektorze bankowym.