Współpraca polsko-ukraińskiej młodzieży z udziałem przedstawicieli SGH

grupa osób siedzi na sali konferencyjnej; w tle ekran, na któym widać wizerunki osób łączących się przy pomocy łącza wideo

4 lipca br. pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryna Dehtiarowa (Iryna Degtyarova) wzięła udział w V Posiedzeniu Plenarnym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, w tym w części dotyczącej współpracy polsko-ukraińskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli także: współprzewodniczący Rady – pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Piotr Wasilewski, wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy Maryna Popatenko, przewodniczący Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Ukrainy Wołodymyr Sonko (Volodymyr Sonko),  prezes organizacji  Młodzieżowe Inicjatywy Miast (Youth Initiatives of Cities) Wiktor Sypejew (Viktor Sipeev) oraz zastępca dyrektora Departamentu Młodzieży i Sportu Dniepropietrowskiej Administracji Obwodowej Władysław Jacuk (Vladyslav Yatsuk).

Przedstawiciele strony ukraińskiej odnotowali, że młodzież jest jedną z najbardziej dotkniętych wojną grup, ale jednocześnie  najbardziej aktywnie działającą w wolontariacie. Centra młodzieżowe, które w pierwszych miesiącach wojny, zostały przekształcone w centra pomocy humanitarnej, dopiero teraz wracają do swojej głównej misji – działania na rzecz ludzi młodych. Według informacji zebranych przez Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Ukrainy obecnie w Polsce znajduje się ok. 40 proc. aktywnej młodzieży i działaczy na rzecz młodzieży, dlatego współpraca młodych ludzi z Polski i Ukrainy na ich rzecz powinna być obecnie priorytetem dla obu naszych krajów.

Kolejnym polsko-ukraińskim działaniem młodzieżowym, w którym pojawili się przedstawiciele naszej uczelni to projekt MMS – Mental Health, Mindfulness, Support, realizowany w dniach 04-11 lipca 2022 r. w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Zakopanem. Organizatorami wymiany młodzieży były organizacje pozarządowe: Młodzieżowe Inicjatywy Miast z Ukrainy i Fundacja Zielony Słoń z Polski. Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji polskiego ministerstwa edukacji i nauki. W wymianie uczestniczyły 24 osoby z Ukrainy i Polski, w tym młodzież  bezpośrednio dotknięta rosyjską agresją , jak  młodzi uchodźcy którzy obecnie znajdujące się w Polsce. Reprezentantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był student – wolontariusz udzielający się w akcji „SGH dla Ukrainy” Paweł Mikołajczuk.  

grupa młodych osób stoi przed chatą góralską, część z nich trzyma flagi Polski i Ukrainy

Podzielił się on swoimi refleksjami: “Podczas warsztatów głównie skupiano się na trenowaniu komunikacji, umiejętności refleksji i uważności. Do tego służyły zajęcia z jogi, grupowe gry i inne integracyjne aktywności. Chociażby dzielenie się własnymi historiami, przemyśleniami na dany temat np. wartości czy kultury. Dodatkowo, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Bardzo istotne były warsztaty z technik komunikacji. Przede wszystkim te oparte na opracowaniach Marshalla Rosenberga – Non-violent Communication”. Podczas tego intensywnego tygodnia uczestnicy poznawali kulturę Polski i Ukrainy i rozwijali umiejętności językowe.  Wszystko zwieńczono wyprawą w Tatry i ceremonią wręczenia certyfikatów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

„Znajomości zawarte podczas tego wydarzenia mogą zaowocować przyszłą  polsko-ukraińską współpracą, a  nawet przekształcić się w długoletnie przyjaźnie!” – podkreślił Paweł Mikołajczuk.

Prezentacje w ramach projektu prowadzono w języku angielskim. Uczestnicy komunikowali się między sobą po polsku i ukraińsku. Umożliwiło to ćwiczenie i doskonalenie umiejętności językowych.

Współpraca Polsko-ukraińska młodzieży polskiej i ukraińskiej, obejmująca także środowiska studenckie, wolontariuszy, działaczy na rzecz młodzieży, młodych naukowców, nabiera szczególnego znaczenia w warunkach wojny i potrzebuje więcej uwagi i wsparcia, w tym finansowego.  Już dziś razem z Krajową Reprezentacją Doktorantów i Radą Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pracuje nad programem nowych działań na rzecz młodzieży akademickiej.