CEMS MIM 2021/2022

CEMS MIM 2021/2022. CEMS Passport

Już wkrótce zaprosimy do rekrutacji do programu CEMS MIM.

Program CEMS MIM to wyjątkowy i niezwykle atrakcyjny program studiów magisterskich, prowadzony w ramach aliansu CEMS przez 33 najważniejsze szkoły biznesu oraz ponad 70 partnerów korporacyjnych i społecznych z całego świata. Program regularnie plasuje się w czołowej dziesiątce najlepszych studiów w zakresie zarządzania międzynarodowego. SGH jest jedyną uczelnią w Polsce, w której można realizować ten program. 

CEMS MIM w SGH jest prowadzony podczas drugiego roku studiów magisterskich, równolegle z dowolnym kierunkiem w SGH, i obejmuje m.in. obowiązkowy semestr w przydzielonej podczas rekrutacji uczelni członkowskiej oraz praktykę międzynarodową. 

Pomimo pandemii program CEMS MIM jest oferowany bez zakłóceń, choć w części był realizowany na odległość, o czym piszemy w osobnym artykule. Rocznik 2020/2021 rozpoczyna zajęcia w połowie września, ale niebawem rozpoczniemy rekrutację na kolejny rok akademicki. Konkretnie przyjmowanie zgłoszeń online w systemach SGH i CEMS rozpocznie się 20 października, a zakończy się 3 listopada br. Przewidujemy, że I etap rekrutacji (składanie aplikacji) odbędzie się bezpapierowo poprzez złożenie aplikacji i załączenie wymaganych dokumentów: CV, listu motywacyjnego oraz certyfikatu znajomości języka angielskiego i, opcjonalnie (za co otrzymuje się dodatkowe punkty rekrutacyjne), certyfikatu CNJO lub innego, dopuszczonego dokumentu poświadczającego znajomość drugiego języka obcego. II etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną oraz tzw. assessment – projekt zespołowy, podczas którego zachowanie kandydatów wykonujących zadanie zespołowe oceniane jest przez zewnętrznych asesorów – konsultantów partnerów korporacyjnych CEMS.

Gorąco zachęcamy wszystkich studentów SGH do wzięcia udziału w programie gwarantującym atrakcyjny start do międzynarodowej kariery lub rozpoczęcia własnej działalności w skali globalnej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i wrażliwości. Program można realizować w Polsce, co jeszcze raz podkreślamy, wyłącznie w SGH!

Bardzo ważne: program CEMS stawia bardzo wysokie wymagania wstępne, dlatego prosimy, abyście:

  1. Jak najszybciej podeszli do egzaminu na jeden z kilku certyfikatów językowych, który należy zdać na ustalonym (lub wyższym) poziomie: ILETS (Academic) 7.0, CAE (ocena B), CPE (C1 Certificate), TOEFL iBT (100), BEC Higher (ocena A). W tym roku akceptowane są też certyfikaty uzyskane w wersji Home, a z posiadania certyfikatu zwolnieni są absolwenci studiów w języku angielskim, o ile te studia zostały ukończone w jednej z uczelni CEMS lub uczelni mającej akredytację EQUIS lub AACSB albo w uczelni w kraju anglojęzycznym.
  2. Jak najszybciej podeszli do egzaminów z wybranych certyfikatów z drugiego języka lub wystąpili (absolwenci studiów licencjackich w SGH, którzy ukończyli lektoraty z II języka) o wydanie certyfikatu CNJO.
  3. Zgromadzili i złożyli do Komisji Oceny Projektów Samorządu Studentów SGH zaświadczenia o działalności studenckiej na swojej uczelni macierzystej na studiach licencjackich (lub magisterskich) w celu uzyskania punktów za działalność (dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie kończyli wcześniej studiów w SGH).

Wszystkie powyższe warunki (chyba że już wcześniej uzyskaliście wymagane certyfikaty – tutaj nie ma ograniczenia czasowego, jeśli chodzi o rok ich uzyskania) trzeba spełnić do połowy listopada, stąd graniczny termin na podejście do testu to koniec października.

Szczegółowe informacje o programie CEMS MIM są dostępne na stronach www.cems.org oraz www.sgh.waw.pl/cems. Zasady rekrutacji do programu CEMS są prezentowane na stronie www.sgh.waw.pl/admission i będą też wyjaśnione podczas spotkania informacyjnego w pierwszej połowie października – o dokładnym miejscu i terminie spotkania poinformujemy na stronach CEMS w SGH.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu CEMS MIM! W przypadku pytań prosimy pisać na nasz adres: cems@sgh.waw.pl.

CEMS Master in International Management www.cems.org/mim/

CEMS MIM SGH
Szczegółowe informacje: www.sgh.waw.pl/cems
Zasady rekrutacji: www.sgh.waw.pl/admission