Czwartkowe Forum SGH: Zielone obligacje – ekorewolucja na rynku finansowym

grafika kolorowa. Mężczyzna trzyma w dłoniach monety, z których wyrasta zielona roślina

Próbę odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji banków komercyjnych oraz zielonych obligacji  6 maja 2021 r. w ramach cyklu Czwartkowe Forum SGH podjęli prezes Bank Ochrony Środowiska S.A. Wojciech Hann oraz profesor Waldemar Rogowski z Instytutu Finansów Korporacyjnych i Inwestycji SGH. 

W połowie września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. z 40% do co najmniej 55%. Ma to pozwolić Wspólnocie na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. i realizację zobowiązań płynących z porozumienia paryskiego. W tym roku spodziewane jest również ujednolicenie na poziomie europejskim ustawodawstwa w zakresie zielonych obligacji. Ursula von der Layen zapowiedziała jednocześnie, że 30% z 750 miliardów euro budżetu instrumentu Next Generation EU zostanie pozyskane z zielonych obligacji, a 37% środków zostanie zainwestowanych w cele Europejskiego Zielonego Ładu. Poziom emisji zielonych obligacji i pożyczek na świecie wyniósł w 2019 r. 257,7 mld dolarów – wzrost o 51% w stosunku do wartości z 2018 r. to nowy globalny rekord. W jaki sposób sektor finansowy, dotknięty przez pandemię COVID-19 i kolejne lockdowny, będzie w stanie sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów w zakresie odpowiedzialności środowiskowej oraz presji inwestorów oczekujących rentowności?

  • W jakiej kondycji po roku pandemii znajdują się banki komercyjne?
  • Jakie są prognozy dla emitentów zielonych obligacji w Polsce?
  • Czy czynniki ESG staną się powszechnym standardem rynkowym?
  • Jak na jakość i ryzyko portfela kredytowego wpłynęła pandemia? 
  • Czy rekordowo niskie stopy procentowe służą gospodarce i walce ze skutkami pandemii?
  • Czy powinniśmy się obawiać rosnącej inflacji?
  • Czy rosnący popyt na rynku mieszkaniowym i zainteresowanie kredytem mieszkaniowym pozwolą bankom na osiągnięcie lepszych wyników?
  • Czy banki nadążają za potrzebami coraz bardziej świadomych środowiskowo klientów?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

 

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.